1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (7 Szavazaból)

4,5 Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róma)

Szerinted mit jelent megigazultnak lenni? Valami, amit teszünk, vagy valami, ami vagyunk? A helyes dolgot tenni, vagy a helyes állapotban lenni?

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata óta Isten nem azokat tekinti megigazultnak, akik erőlködnek, hogy betartsák a törvényt (Galata 2:16), hanem mindazokat, akik hisznek az Ő Fiában (2 Korinthus 5:21).

Abban a pillanatban, ahogy hiszünk Benne, Isten megigazultnak, igaznak tekint minket a cselekedeteinktől és engedelmességünktől függetlenül (Róma 4:5-8). Ezt jelenti az újszövetségi megigazultság: hitből és nem a cselekedeteink alapján igazultunk meg.

Nem azért igazultál meg, mert annyira jó és becsületes vagy. Nem azért igazultál meg, mert nagy önuralommal bírsz. Nem azért igazultál meg, mert minden nap elolvasol tíz fejezetet a Bibliából. Nem azért igazultál meg, mert úgy érzed, igaz vagy. Hanem csakis és kizárólag Krisztus áldozata miatt igazultál meg: Isten igazsága vagy Krisztusban (2 Korinthus 5:21)! Krisztus tett igazzá! Ha ezt elhiszed, akkor a hited által igazzá, megigazulttá válsz.

És Isten pontosan ezt akarja, hogy erre használd a hitedet. Ha a cselekedeteink alapján megigazulhatnánk, akkor nem lenne szükség a hitre. Ahhoz sincs szükségünk hitre, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Ahhoz viszont már hitre van szükségünk, hogy a kísértésekkel és bűnökkel szemben vívott küzdelmeink közepette elhiggyük és megvalljuk, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban.

Például, amikor pocsékul érzed magad, miután kiabáltál a feleségeddel, Isten azt akarja, hogy gyakorold a hitedet, és a bukásod közepette is úgy nézz magadra, mint aki megigazult. Ez az éltető kinyilatkoztatás fog erőt adni ahhoz, hogy szeresd a feleségedet, és helyreállítsd vele a kapcsolatodat.

Az ördög emlékeztetni fog, hogy milyen undok természeted van, és kétségbe fogja vonni a hitelességedet is: „Hogy merészeled magad igaznak, megigazultnak nevezni, amikor így viselkedtél?” Ne foglalkozz a hazugságaival, hanem bátran valld meg: „Nem azért igazultam meg, amit tettem, vagy nem tettem. Csakis Jézus Krisztus vére és a kereszten bevégzett munkája miatt igazultam meg!”

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Megigazulás