1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.92 (12 Szavazaból)

„Minden lisztáldozat, amit az Örökkévalónak áldozol, kovász és élesztő nélkül készüljön, mivel ami kovászt, élesztőt, vagy mézet tartalmaz, az nem kerülhet az oltárra ajándékul.” (3 Mózes 2:11)

Képzeld el, amint elsétálsz a tékozló fiú mellett, aki a disznók vályújánál üldögél (Lukács 15:11-24). Látod, hogy szinte csöpög a nyála a malacok eledele után. Úgy gondolod, jót teszel vele, ha pénzt adsz neki élelemre.

Az emberi jóság így szól: „Keresztény vagyok. Kedvesnek, jónak és megbocsátónak kell lennem.” Az effajta emberi jóság a mézhez hasonlítható. Érdekes módon, miközben mi ezt felmagasztaljuk, Isten azt mondja, ne vigyenek Elé mézzel készült lisztáldozatot.

A lisztáldozat Jézus földi életéről beszél. A lisztáldozat és a méz vegyítésének tiltása arra mutat, hogy Jézus együttérzése és jósága földi szolgálata alatt, mind isteni forrásból fakadt. Nem volt jelen az emberi jóság „méze”, ami emberi gyarlósággal van beszennyezve.

Visszatekintve, a legrosszabb dolog, amit a tékozló fiúval tehettünk volna az, ha pénzt adtunk volna neki, amíg a disznók vályújánál volt. Nem csak nem ment volna haza, de amit az Úr a szívében munkált, az is tönkrement volna. Ez történik, amikor a saját emberi jóságunk szerint járunk el, ahelyett, hogy a szívünkben lakozó Isten jósága szerint cselekednénk, amit az Ő szeretete, bölcsessége és tökéletes irányítása vezérel.

Isten azt akarja, hogy az Ő Szelleme indítson téged és ne az, amit látsz. Nagyon sok szükségben levő volt Jézus körül földi élete során. Azonban nem gyógyított meg mindenkit és nem töltött meg minden éhes gyomrot, valamint nem támasztott fel minden halottat. Az Ézsaiás 11:2-3 azt mondja nekünk, hogy Jézus nem aszerint ítélt, amit szemével látott, vagy fülével hallott, hanem a Szent Szellem által.

Benned is ott van a Szent Szellem (1 Korinthus 3:16). Engedd, hogy Ő mozgasson. Kövesd a békességet, amit a szellemedbe helyez azt illetően, hogy tegyél meg, vagy éppen ne tegyél meg valamit. A békesség Isten békessége. Ha aszerint a békesség szerint cselekszel, akkor azzal Istent magasztalod fel, és az Ő isteni jósága, szerető kedvessége valódi áldást fog jelenteni a magad és mások számára.

Hagyd, hogy a Szent Szellem indítson

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu