Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (16 Szavazaból)

„Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével." (Efezusi 6:14-15)

A Biblia szerint, ha békességgel fogadjuk a csatáinkat, és békességgel reagálunk az élet nehézségeire, akkor győzni fogunk. De hiszen ez egészen paradox. Hogyan nyerhetünk, ha nem harcolunk?

A férjem régebben mindig az őrületbe kergetett azzal, hogy egyszerűen nem volt hajlandó veszekedni velem. Ideges és mérges voltam, és azt akartam, hogy legalább egy dolgot mondjon, hogy abba beleköthessek, és folytathassam a vitát. Dave nyugodt maradt, és így szólt: „Nem fogok vitatkozni veled." Néha ilyenkor beült az autójába, és elment furikázni egy kicsit. Ettől még dühösebb lettem, nem tudtam olyasvalakivel harcolni, aki nem harcol velem.

Mózes azt mondta az izraelitáknak, hogy ne harcoljanak, amikor az egyik oldalon a Vörös-tenger, a másik oldalon pedig a fáraó serege várta őket. Nagyon féltek, ezért ezt mondta nekik Mózes: „Ne féljetek! Csak várjatok, és csillapodjatok le! Meg fogjátok látni, hogyan szabadít meg minket a mai napon az Örökkévaló! Jól nézzétek meg ezeket az egyiptomiakat, mert soha többé nem látjátok őket! Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!" (2 Mózes 14:13-14, EF)

Mózes azt mondta az izraelitáknak, hogy csillapodjanak le, maradjanak nyugton, azaz, őrizzék meg békességüket. De miért? Azért mert háborúban voltak, és fontos volt, hogy békességgel válaszoljanak, annak érdekében, hogy megnyerjék a csatát. Isten harcolni fog értük, az Ő dolguk az, hogy megmutassák bizalmukat azáltal, hogy megőrzik békességüket. Ő érted is harcol, csak légy nyugodt.

Bízz Benne! Harcolsz, ahelyett, hogy békességben nyugodnál? Dönts úgy, hogy abbahagyod a harcot, és bízol Istenben, hogy harcol érted. Így tudod megnyerni a csatát.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“Mert azt, a ki bûnt nem ismert, bûnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk õ benne.”

2 Korintusi 5:21

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Építő gondolatok

Új hozzászólások