Címlap

Friss gondolatok

Elfelejtetted, mit láttál?

Amikor az izraeliták megérkeztek az Ígéret földjére, Mózes néhány kémet küldött, hogy derítsék fel a terepet. Tudni akarta, mivel és kivel állnak szemben.

Bővebben ...

A neved Isten tenyerén

Amikor látok egy birkanyájat, akkor pontosan azt látom: a nyájat, egy hatalmas gyapjúpamacsot. Nem egy bárányt látok, hanem bárányokat. Mind ugyanolyan. Egyik sem különbözik a másiktól.

Bővebben ...

Emlékezz

Az Ószövetségben Isten megparancsolta népének, hogy tartsanak meg bizonyos ünnepeket. Azért rendelte így, mert azt akarta, hogy a nép emlékezzen rá, mi mindent tett értük.

Bővebben ...

Hagyd, hogy Isten vigasztaljon meg

Áldott legyen az Isten — Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja —, akinek irgalma bőséges, és aki minden vigasztalás és bátorítás forrása. (1 Korinthus 1:3)

Bővebben ...

Egy Vele

Aki azonban az Úrhoz kapcsolódik, az szellemben egyesül vele.(1 Korinthus 6:17, EF) Jézus az életedben van – ez egy nagy igazság. Azonban, még nagyobb dolog az, amit a kegyelem elvégzett az életedben: Jézus és te elválaszthatatlanul egyek vagytok.

Bővebben ...

Jó helyen, jó időben

„Terveidet a szíved készíti,de lépteidet az Örökkévaló irányítja." (Példabeszédek 16:9, EF) Isten Igéje azt tanítja nekünk, hogy nem feltétlenül a gyorsak és a bölcsek az élet nyertesei (Prédikátor 9:11). Igazából az a fontos, hogy jó helyen légy jó időben.

Bővebben ...

A király, aki szerelmes lett egy szegény lányba

Tegyük fel, hogy volt egy király, aki beleszeretett egy szegény lányba. A királynak páratlan hatalma volt, egyetlen másik királyéhoz sem hasonlítható... Ez a hatalmas király mégis egy szegény sorsú lánykába lett szerelmes.

Bővebben ...

Kié vagy?

Amikor a lányaink kicsik voltak, a feleségem, Denalyn, néhány napra elutazott, így egyedül maradtam velük. Természetesen voltak szokásos gyerekes civódások, veszekedések, és némi rosszalkodás is, de azért jól bírtam velük.

Bővebben ...

A mai napra szánt kenyér nem holnapra való

„A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!" (Máté 6:11, EF) Az orvosok felfedezték, hogy az aggódás, a stressz és a félelem gyomorfekélyt, magas vérnyomást és sok más egészségügyi problémát is okoz.

Bővebben ...

Hallja az imáidat

Derek Redmond, egy huszonhat éves brit fiatalember nagy esélyekkel indult, hogy megnyerje a 400 méteres síkfutást az 1992-es Barcelonai Olimpián. Azonban, a verseny közben elszakadt a bokaszalagja. Derek nagy fájdalmak közt, mégis folytatta a versenyt.

Bővebben ...

Áhítatok, szellemi táplálék az év minden napjára

( 51 Értékelés ) 


Szeretettel köszöntjük kedves látogatóinkat!

Honlapunk célja a napi, Istennel eltöltött csendes idő alatt, az itt megtalálható áhítatokkal segítséget nyújtani az elmélkedéshez.

Heti rendszerességgel igyekszünk újabb írásokat közzétenni az Építő gondolatok rovatunkban neves tanítóktól, mint Joyce Meyer, Joseph Prince, Joel Osteen, Max Lucado, Victoria Osteen, Steve McVey, John Eldredge, Paul White.

Hölgyeknek ajánljuk Linda Canino: Napi áhítatait.

Megvallások rovatunkban több témában igegyűjtemények találhatók letölthető változatban is.

Valamint szeretnénk hasznos linkeket ajánlani, amelyek építőek lehetnek mindenki számára.

"Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen."

Efezusi 3:17-19 (Egyszerű Fordítás)

 

Biblia

 

"Lábam előtt mécses a Te Igéd, ösvényem világossága."

Zsolt 119:105

Oldalunkon megtalálható tartalmak az Áhítatok.hu szerkesztőségének magyar fordításai, összeállításai. Az írások szabadon felhasználhatók, terjeszthetők a felhasználási feltételek figyelembevételével.

Az Úr gazdag áldását kívánjuk, az Áhítatok.hu szerkesztősége nevében!

IWIWSatartlapGoogle bookmark

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül.

Napi Ige


“Jó annak az embernek, a ki könyörül és kölcsön ad; dolgait pedig igazán végezi.”

Zsoltárok 112:5

Honlapunk ajánlása

500 Karakter maradt

Ellenőrző kép Kép újratöltéseA Facebookon

Építő gondolatok


Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.Új hozzászólások

Ezt olvasta már?                              Ablak bezárása   X

„Gábriel!”

Már maga a Király hangja is melegséggel töltötte el a szívemet. Bejárati őrhelyemet elhagyva, bementem a trónterembe. A tőlem balra lévő asztalon feküdt az Élet Könyve.

Előttem pedig, a Mindenható Isten trónja állt. Beléptem az örökké tündöklő Fény szférájába, szárnyaimmal eltakartam az arcomat és letérdeltem Előtte.

„Igen, Uram?”

„Mindig is jól szolgáltad a királyságot. Nemes hírvivő vagy.”

„Meghajtottam a fejemet, miközben sütkéreztem a kedves szavakban, majd így szóltam:

„Bármit is kérsz tőlem, Királyom, én annak a százszorosát is megteszem.”

„Nincs kétségem efelől, drága hírvivőm.”

A Király hangjában olyan ünnepélyesség csengett, amit még sohasem hallottam Tőle.

„De a legnagyobb küldetés, még előtted áll. A következő feladatod az lesz, hogy ajándékot vigyél a földre. Íme…”

A Király elmagyarázta a feladatot. Nem értettem Isten tervét, de az én megértésem nem fontos. Az engedelmességem viszont az.

„…Menj és mondd el Máriának.”

Elvittem hát Máriának az üzenetet, aki így válaszolt:

„Az Örökkévaló szolgálóleánya vagyok, történjen velem minden úgy, ahogy mondtad!”

Miközben beszélt, méhében egy Fényesség jelent meg.

Visszamentem a trónterembe.

A Király odalépett az asztalhoz, hogy elvegye róla a könyvet. Lucifer felé fordította, és így utasította őt:

„Gyere ide Hazugság Atyja, és olvasd el Annak a nevét, aki a vesztedet okozza!”

„Immánuel?” – motyogta magában, majd hitetlenséggel a hangjában így folytatta: „Isten velünk? Na, nem! Ezt még te sem gondolod komolyan! Csak nem mennél el ilyen messzire!”

„Te sohasem hittél nekem, Sátán.”

„Na de Immánuel? A terved nagyon bizarr! Te nem tudod, milyen a földön az élet! Nem tudod milyen sötét hellyé tettem. Romlott. Gonosz. Ördögi…”

„AZ ENYÉM!” – jelentette ki a Király. „ÉS VISSZAKÖVETELEM MAGAMNAK AZT, AMI AZ ENYÉM. TESTTÉ VÁLOK. ÉREZNI FOGOM, AMIT A TEREMTMÉNYEIM ÉREZNEK. LÁTNI FOGOM, AMIT ŐK LÁTNAK.”

„De mi van a bűneikkel?”

„Kegyelmet adok nekik.”

„És a halál?”

„Életet adok nekik.”

A Sátán szótlanul állt. Isten pedig így szólt:

„Szeretem a gyermekeimet. A szeretet nem veszi el a szeretett személytől a szabadságát. De a szeretet elveszi a félelmet. Immánuel olyan emberek csoportját fogja maga után hagyni a földön, akik nem félnek. Nem fognak sem tőled, sem a poklodtól félni.”

Erre a gondolatra a Sátán hátralépett. Gyerekes módon vágott vissza: „De igen, fognak!”

„Minden bűnüket elveszem. Elveszem a halált. A bűn és a halál nélkül nincs hatalmad!”

A Sátán, kezét ökölbe szorítva járkált fel-alá. Amikor végül megállt, feltette azt a kérdést, ami bennem is motoszkált:

„Ugyan, miért is tennéd ezt?”

Az Atya mély és lágy hangon válaszolt: „Azért, mert szeretem őket.”

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Mi, angyalok, olyanok voltunk az istálló körül, mint egy fényes gyöngyfüzér. Minden angyalt odarendeltek a posztjáról, még Mihályt is. A Király azt akarta, hogy az egész teremtett világ tanúja legyen a pillanatnak. Senki sem kételkedett, azonban senki sem tudta, hogyan fogja Isten betölteni az ígéretét.

Néhány pillanat múlva a Várva-várt megszületett. Abban a kiváltságban volt részem, hogy a párhoz közel állhattam, közvetlenül Mihály mögött. Mindketten néztük az újszülött gyermek gyűrött arcát. József szénát rakott egy jászolba, ami Jézus első ágyának bizonyult.

Isten teljessége lakozott a kisdedben. Fény ragyogott az arcáról és apró kezecskéiről. Az a dicsőség, aminek a trónteremben tanúja voltam, most a bőrén sugárzott át.

Úgy éreztem, énekelnem kellene, de fogalmam sem volt, hogy mit. Nem volt dalunk. Soha nem láttuk még Istent egy kisbaba képében. Amikor Isten csillagokat alkotott, csak úgy áradtak belőlünk a dalok. Amikor megszabadította a népét, ajkunk telve volt dicsérettel. Trónja előtt énekünknek soha sincs vége. De mit énekeljen az ember, illetve angyal, amikor Istent látja egy istálló jászlában?

Abban a pillanatban egy csodálatos dolog történt. Amint a kisded Jézust szemléltük a sötétség eltűnt. Nem az éjszaka sötétje, hanem a rejtély sötétje. A menny világossága elárasztotta az angyalok seregeit.

Az elménk megtelt az Igazsággal, amit előtte soha nem ismertünk. Megértettük az Atya tervét, amit azok megmentésére készített, akik majd a nevét fogják viselni.

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu