Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (7 Szavazaból)

4,5 Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róma)

Szerinted mit jelent megigazultnak lenni? Valami, amit teszünk, vagy valami, ami vagyunk? A helyes dolgot tenni, vagy a helyes állapotban lenni?

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata óta Isten nem azokat tekinti megigazultnak, akik erőlködnek, hogy betartsák a törvényt (Galata 2:16), hanem mindazokat, akik hisznek az Ő Fiában (2 Korinthus 5:21).

Abban a pillanatban, ahogy hiszünk Benne, Isten megigazultnak, igaznak tekint minket a cselekedeteinktől és engedelmességünktől függetlenül (Róma 4:5-8). Ezt jelenti az újszövetségi megigazultság: hitből és nem a cselekedeteink alapján igazultunk meg.

Nem azért igazultál meg, mert annyira jó és becsületes vagy. Nem azért igazultál meg, mert nagy önuralommal bírsz. Nem azért igazultál meg, mert minden nap elolvasol tíz fejezetet a Bibliából. Nem azért igazultál meg, mert úgy érzed, igaz vagy. Hanem csakis és kizárólag Krisztus áldozata miatt igazultál meg: Isten igazsága vagy Krisztusban (2 Korinthus 5:21)! Krisztus tett igazzá! Ha ezt elhiszed, akkor a hited által igazzá, megigazulttá válsz.

És Isten pontosan ezt akarja, hogy erre használd a hitedet. Ha a cselekedeteink alapján megigazulhatnánk, akkor nem lenne szükség a hitre. Ahhoz sincs szükségünk hitre, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Ahhoz viszont már hitre van szükségünk, hogy a kísértésekkel és bűnökkel szemben vívott küzdelmeink közepette elhiggyük és megvalljuk, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban.

Például, amikor pocsékul érzed magad, miután kiabáltál a feleségeddel, Isten azt akarja, hogy gyakorold a hitedet, és a bukásod közepette is úgy nézz magadra, mint aki megigazult. Ez az éltető kinyilatkoztatás fog erőt adni ahhoz, hogy szeresd a feleségedet, és helyreállítsd vele a kapcsolatodat.

Az ördög emlékeztetni fog, hogy milyen undok természeted van, és kétségbe fogja vonni a hitelességedet is: „Hogy merészeled magad igaznak, megigazultnak nevezni, amikor így viselkedtél?” Ne foglalkozz a hazugságaival, hanem bátran valld meg: „Nem azért igazultam meg, amit tettem, vagy nem tettem. Csakis Jézus Krisztus vére és a kereszten bevégzett munkája miatt igazultam meg!”

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Megigazulás

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szûz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,”

Ézsaiás 7:14

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások