Friss gondolatok

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

A hálaadáson keresztül vezet az út a békességhez

„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!”…

Bővebben ...

Hallásból tapasztalat

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézust csak kicsit avassuk be az életünk részleteibe. Azt gondoljuk: „Ha…

Bővebben ...

Velünk az Isten!

Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Amikor határidőkről, sorbanállásról, nehéz időszakokról beszélünk, Ő megérti. Ő…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (7 Szavazaból)

4,5 Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. (Róma)

Szerinted mit jelent megigazultnak lenni? Valami, amit teszünk, vagy valami, ami vagyunk? A helyes dolgot tenni, vagy a helyes állapotban lenni?

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus keresztáldozata óta Isten nem azokat tekinti megigazultnak, akik erőlködnek, hogy betartsák a törvényt (Galata 2:16), hanem mindazokat, akik hisznek az Ő Fiában (2 Korinthus 5:21).

Abban a pillanatban, ahogy hiszünk Benne, Isten megigazultnak, igaznak tekint minket a cselekedeteinktől és engedelmességünktől függetlenül (Róma 4:5-8). Ezt jelenti az újszövetségi megigazultság: hitből és nem a cselekedeteink alapján igazultunk meg.

Nem azért igazultál meg, mert annyira jó és becsületes vagy. Nem azért igazultál meg, mert nagy önuralommal bírsz. Nem azért igazultál meg, mert minden nap elolvasol tíz fejezetet a Bibliából. Nem azért igazultál meg, mert úgy érzed, igaz vagy. Hanem csakis és kizárólag Krisztus áldozata miatt igazultál meg: Isten igazsága vagy Krisztusban (2 Korinthus 5:21)! Krisztus tett igazzá! Ha ezt elhiszed, akkor a hited által igazzá, megigazulttá válsz.

És Isten pontosan ezt akarja, hogy erre használd a hitedet. Ha a cselekedeteink alapján megigazulhatnánk, akkor nem lenne szükség a hitre. Ahhoz sincs szükségünk hitre, hogy tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Ahhoz viszont már hitre van szükségünk, hogy a kísértésekkel és bűnökkel szemben vívott küzdelmeink közepette elhiggyük és megvalljuk, hogy Isten igazsága vagyunk Krisztusban.

Például, amikor pocsékul érzed magad, miután kiabáltál a feleségeddel, Isten azt akarja, hogy gyakorold a hitedet, és a bukásod közepette is úgy nézz magadra, mint aki megigazult. Ez az éltető kinyilatkoztatás fog erőt adni ahhoz, hogy szeresd a feleségedet, és helyreállítsd vele a kapcsolatodat.

Az ördög emlékeztetni fog, hogy milyen undok természeted van, és kétségbe fogja vonni a hitelességedet is: „Hogy merészeled magad igaznak, megigazultnak nevezni, amikor így viselkedtél?” Ne foglalkozz a hazugságaival, hanem bátran valld meg: „Nem azért igazultam meg, amit tettem, vagy nem tettem. Csakis Jézus Krisztus vére és a kereszten bevégzett munkája miatt igazultam meg!”

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Megigazulás

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”

Ézsaiás 41:10

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások