Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (6 Szavazaból)

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26

Isten maga is Apa. Milyen szülői érzés lehet, amit Ő még nem élt át?

El vagy választva a gyermekedtől? Isten is átélte ezt.

Rosszul bánnak a gyermekeddel? Az Övét kigúnyolták és bántalmazták.

Végig kell nézned a gyermeked szenvedését? Isten végignézte a Fia szenvedését a kereszten.

Ráadásul mi is Isten gyermekei vagyunk egy bukott világban, ahol a bűn tönkreteszi a testünket, megfertőzi az elménket és megnehezíti a kapcsolatainkat. Vajon Isten egyszerűen megvonja a vállát és ennyit mond: „Hát, ilyen az élet”. Távol legyen Tőle! Akkor miért ment volna el odáig, hogy úgy mutatta be magát a világnak, mint „Apa”. Nem, mint főnök, uralkodó, vagy vezérigazgató.

Isten szerepét nem lehet egy munkaköri leírással jellemezni, mert Őt a kapcsolat határozza meg. Tehát, ő egy kapcsolati meghatározást választott, hogy azáltal tudjuk beazonosítani Őt. Egy kapcsolati meghatározást, amivel azonosulni tudunk. Hogy megértsük, mit érez, amikor a gyermekei fájdalmakkal küszködnek.

Bármilyen érzést tapasztalsz meg a gyermekeddel kapcsolatban, Ő ugyanúgy megéli azt. Talán még inkább. Tudom, nehéz ezt elhinni, de Isten sokkal régebb óta ismeri a gyermekedet, mint te. Ő már szenvedett a gyermekedért, mielőtt megszületett volna. Nem vagy egyedül. Atyád melletted van, és a gyermeked mellett.

Isten a gyermeked Atyja is. Úgy, ahogy te bármit megtennél a gyermekedért, Isten is.

Amikor arra gondolok, hogy valaki letörli a könnyeimet, eszembe jut az apukám. Erős keze volt, kérges, durva tenyere és rövid, tömör ujjai. Amikor letörölte a könnyeimet, olyan volt, mintha örökre letörölte volna őket. Volt valami az érintésében, ami nem csak a fájdalom könnycseppjeit törölte le az arcomról. A könnycseppekkel együtt a félelmem is eltűnt.

„és letöröl minden könnyet a szemükről…” Jelenések 21:4

Isten a gyermeked Atyja is

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a fõpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják õt, És a pogányok kezébe adják õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.”

Máté 20: 17-19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Építő gondolatok

Új hozzászólások