Friss gondolatok

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

A hálaadáson keresztül vezet az út a békességhez

„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!”…

Bővebben ...

Hallásból tapasztalat

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézust csak kicsit avassuk be az életünk részleteibe. Azt gondoljuk: „Ha…

Bővebben ...

Velünk az Isten!

Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Amikor határidőkről, sorbanállásról, nehéz időszakokról beszélünk, Ő megérti. Ő…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.90 (10 Szavazaból)

3,11 Szépen megalkotott mindent a maga idejében… (Prédikátor)

Semmi sem történhet véletlenül annak az életében, aki Istené. Még a véletlennek tűnő dolgok is Isten áldott tervének a megvalósulását szolgálják az életünkben.

Isten rendezte, hogy a súnémi asszony találkozzon Elizeus prófétával. Így történt, hogy miután a próféta megáldotta, egy csoda folytán fiúgyermeke született, annak ellenére, hogy ő meddő volt a férje pedig már idős (2 Királyok 4:8-17). Néhány évvel később, az Isten emberével való barátság segítette át a nehézségen. A fiú súlyosan megbetegedett és meghalt, de Elizeus feltámasztotta (2 Királyok 4:18-37).

Amikor Isten rendezi az eseményeket az életünkben, akkor nem szenvedünk hiányt (Zsoltárok 23:1), és nem árthat nekünk a veszedelem. Amikor éhínség pusztított, a súnémi asszony és a családja nem szenvedtek, mert Isten Elizeuson keresztül üzent nekik, hogy hagyják el lakhelyüket. Így a filiszteusok földjére költöztek és ott laktak az éhínség hét éve alatt (2 Királyok 8:1-2).

Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre tud tenni minket, akár a napi döntéseinken keresztül. A súnémi asszony visszatért a lakóhelyére, miután véget ért az éhínség. Kérelemmel fordult Izrael királyához, hogy segítsen visszaszerezni a házát és a földjét, amit illegálisan elsajátítottak tőle a távollétében. Így pont akkor került a király elé, amikor Elizeus szolgája, Géházi, éppen audiencián volt a királynál.

A király minden csodáról tudni akart, amit Elizeus tett. Ez lehetőséget adott a súnémi asszonynak, hogy elmondja a királynak, hogyan támasztotta fel Elizeus a fiát. Az álmélkodó király elrendelte, hogy adják vissza az asszonynak a házát és a földjét, sőt mezejének minden jövedelmét, attól a naptól, amikor elhagyta az országot egészen a megérkezéséig (2 Királyok 8:3-6). Isten mindent szépen eltervezett és elrendezett számára!

Kedves barátom, Isten ugyanúgy képes mindent elendezni számodra is a megfelelő időben. Ha bevonod Őt a mindennapi éltedbe, bízol az irántad való szeretetében, akkor meglátod a megfelelő helyre fog vezetni a megfelelő időben, hogy élvezhesd az áldásait.

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”

Ézsaiás 41:10

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások