Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.90 (10 Szavazaból)

3,11 Szépen megalkotott mindent a maga idejében… (Prédikátor)

Semmi sem történhet véletlenül annak az életében, aki Istené. Még a véletlennek tűnő dolgok is Isten áldott tervének a megvalósulását szolgálják az életünkben.

Isten rendezte, hogy a súnémi asszony találkozzon Elizeus prófétával. Így történt, hogy miután a próféta megáldotta, egy csoda folytán fiúgyermeke született, annak ellenére, hogy ő meddő volt a férje pedig már idős (2 Királyok 4:8-17). Néhány évvel később, az Isten emberével való barátság segítette át a nehézségen. A fiú súlyosan megbetegedett és meghalt, de Elizeus feltámasztotta (2 Királyok 4:18-37).

Amikor Isten rendezi az eseményeket az életünkben, akkor nem szenvedünk hiányt (Zsoltárok 23:1), és nem árthat nekünk a veszedelem. Amikor éhínség pusztított, a súnémi asszony és a családja nem szenvedtek, mert Isten Elizeuson keresztül üzent nekik, hogy hagyják el lakhelyüket. Így a filiszteusok földjére költöztek és ott laktak az éhínség hét éve alatt (2 Királyok 8:1-2).

Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre tud tenni minket, akár a napi döntéseinken keresztül. A súnémi asszony visszatért a lakóhelyére, miután véget ért az éhínség. Kérelemmel fordult Izrael királyához, hogy segítsen visszaszerezni a házát és a földjét, amit illegálisan elsajátítottak tőle a távollétében. Így pont akkor került a király elé, amikor Elizeus szolgája, Géházi, éppen audiencián volt a királynál.

A király minden csodáról tudni akart, amit Elizeus tett. Ez lehetőséget adott a súnémi asszonynak, hogy elmondja a királynak, hogyan támasztotta fel Elizeus a fiát. Az álmélkodó király elrendelte, hogy adják vissza az asszonynak a házát és a földjét, sőt mezejének minden jövedelmét, attól a naptól, amikor elhagyta az országot egészen a megérkezéséig (2 Királyok 8:3-6). Isten mindent szépen eltervezett és elrendezett számára!

Kedves barátom, Isten ugyanúgy képes mindent elendezni számodra is a megfelelő időben. Ha bevonod Őt a mindennapi éltedbe, bízol az irántad való szeretetében, akkor meglátod a megfelelő helyre fog vezetni a megfelelő időben, hogy élvezhesd az áldásait.

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!”

5 Mózes 18:15

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások