Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.91 (23 Szavazaból)

Ne aggódjatok, és ne kérdezzétek: »Mit fogunk enni, és mit fogunk inni?«, vagy: »Mibe öltözzünk?« Azok törtetnek szüntelen ilyen dolgok után, akik nem ismerik Istent. Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van.

Isten Királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván — erre törekedjetek mindenek előtt! Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van. (Máté 6:31-33, EF)

Isten gyermekeként tudd, hogy Mennyei Atyád örömét leli abban, ha betöltheti a szükségeidet. Jézus maga mondja nekünk, hogy „Mennyei Atyátok jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van". Azonban, Isten nem akarja, hogy ezek után „törtessünk". Azt akarja, hogy először az Ő királyságát keressük. És amikor ezt tesszük, minden egyéb ráadásként nekünk adatik.

Tehát, minden nap az a legfontosabb dolgunk, hogy az Istennel való személyes kapcsolatot keressük. A 33. versben található „először" szó a görögben „proton", ami azt jelenti „sorrend, illetve fontosság alapján az első, szeretetünkben a legmagasabb helyet elfoglaló". Isten azt akarja, hogy először az Ő királyságát keressük, és minden más csodálatosan a helyére kerül.

Nekünk nem azokat a dolgokat kell keresnünk, amiket az Istent nem ismerők. A „keres" szó a 32. versben a görög „epizeteo", ami azt jelenti „teljes erőből keres, sok izzadsággal és stresszel". Viszont a „keressétek először az ő országát és igazságát"- ban a „keres" szó a „zeteo", ami annyit tesz, hogy „éhezi, vágyik rá, hogy imádja". Ez egyszerűen egy mindennemű erőlködéstől, erőfeszítéstől mentes mély vágyakozásról szól.

De mi Isten királysága? A Róma 14:17 azt mondja, hogy „igazság, békesség, és a Szent Lélek által való öröm" (Károli). Isten királysága benned él, mivel a Szent Szellem benned él. Tehát Isten királysága – igazsága, békessége és öröme – benned van.

Kedvesem, ha azt akarod, hogy a Szent Szellem békessége és öröme áradjanak benned, akkor minden nap törekedj arra, hogy tudatában légy annak, hogy Krisztusban megigazultál – ez nem a saját igazságod, hanem az Ő igazsága, mely ajándékként neked tulajdoníttatott. Keresd Jézust először. Tölts időt Vele, és hallgasd a szavait. Amikor ezt teszed, akkor Isten országát és az Ő igazságát keresed, és minden egyéb ráadásul meg fog adatni neked!

„...mert ímé az Isten országa ti bennetek van." (Lukács 17:21)

Keresd először Isten királyságát

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!”

5 Mózes 18:15

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások