Friss gondolatok

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

A hálaadáson keresztül vezet az út a békességhez

„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!”…

Bővebben ...

Hallásból tapasztalat

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézust csak kicsit avassuk be az életünk részleteibe. Azt gondoljuk: „Ha…

Bővebben ...

Velünk az Isten!

Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Amikor határidőkről, sorbanállásról, nehéz időszakokról beszélünk, Ő megérti. Ő…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.91 (17 Szavazaból)

„Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.” (Lukács 17:15)

A hálás szívű emberek mindig dicsérik Istent. Gyakran mondják: „Jó az Úr!” Tudják, hogy Isten a forrása minden jónak, amit kapnak.

Azonban, vannak olyanok is, akik Istentől várják az áldásokat, de amikor megkapják azokat, egyszerűen vidáman továbbállnak. A szívüket az áldások tartják fogva, ahelyett, hogy az tartaná fogva, Aki az áldást adta.

Jézus mindkét fajta embertípussal találkozott, amikor egyik útja során betért egy faluba. 10 leprás kiáltott utána: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" (Lukács 17:13) Amikor pedig valaki Jézushoz kiált irgalomért, Ő mindig meghallgatja. Egy másik alkalommal, amikor két vak ember így kiáltott Hozzá, "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!", Jézus nem sajnálta az időt és megadta nekik a várva-várt csodát (Máté 9:27-30).

Szóval, amikor a tíz leprás irgalomért kiáltott Hozzá, Ő megállt, rájuk nézett és így szólt: "Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak. (Lukács 17:14). Azonban, a tízből csak egy jött vissza, hogy megköszönje Jézusnak. Nézzük csak, milyen nagy szomorúságról tesznek tanúságot Jézus szavai: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?” (Lukács 17:17)

Nyilvánvalóan a másik kilenc is jól tudta, hogy Jézus tisztította meg őket. Mégsem vették a fáradságot, hogy visszamenjenek köszönetet mondani Neki. Kedves barátom, te biztosan az a fajta ember vagy, aki, miután megkapja az áldást, nem felejti el Istennek megköszönni, Neki adni a hálát, a dicsőséget és a tiszteletet, és elismerni, hogy Ő élete minden áldásának a forrása.

Tudod, hogy amikor az ember visszajött, hogy köszönetet mondjon Jézusnak, még további áldásokban részesült? Jézus ezt mondta neki: "Kelj fel, menj el, hited teljessé tett téged." (Lukács 17:19, angolból fordítva) Jézus nem csak megtisztította a leprájából, hanem a hiányzó ujjait, lábujjait is visszaadta neki!

Amikor a szíved hálával van tele Isten felé, akkor ezzel újabb áldásoknak nyitsz utat!

A hálaadás újabb áldásoknak nyit utat

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerõsítelek, sõt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.”

Ézsaiás 41:10

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások