Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.91 (17 Szavazaból)

„Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent.” (Lukács 17:15)

A hálás szívű emberek mindig dicsérik Istent. Gyakran mondják: „Jó az Úr!” Tudják, hogy Isten a forrása minden jónak, amit kapnak.

Azonban, vannak olyanok is, akik Istentől várják az áldásokat, de amikor megkapják azokat, egyszerűen vidáman továbbállnak. A szívüket az áldások tartják fogva, ahelyett, hogy az tartaná fogva, Aki az áldást adta.

Jézus mindkét fajta embertípussal találkozott, amikor egyik útja során betért egy faluba. 10 leprás kiáltott utána: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" (Lukács 17:13) Amikor pedig valaki Jézushoz kiált irgalomért, Ő mindig meghallgatja. Egy másik alkalommal, amikor két vak ember így kiáltott Hozzá, "Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!", Jézus nem sajnálta az időt és megadta nekik a várva-várt csodát (Máté 9:27-30).

Szóval, amikor a tíz leprás irgalomért kiáltott Hozzá, Ő megállt, rájuk nézett és így szólt: "Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak." És amíg odaértek, megtisztultak. (Lukács 17:14). Azonban, a tízből csak egy jött vissza, hogy megköszönje Jézusnak. Nézzük csak, milyen nagy szomorúságról tesznek tanúságot Jézus szavai: "Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van a többi kilenc?” (Lukács 17:17)

Nyilvánvalóan a másik kilenc is jól tudta, hogy Jézus tisztította meg őket. Mégsem vették a fáradságot, hogy visszamenjenek köszönetet mondani Neki. Kedves barátom, te biztosan az a fajta ember vagy, aki, miután megkapja az áldást, nem felejti el Istennek megköszönni, Neki adni a hálát, a dicsőséget és a tiszteletet, és elismerni, hogy Ő élete minden áldásának a forrása.

Tudod, hogy amikor az ember visszajött, hogy köszönetet mondjon Jézusnak, még további áldásokban részesült? Jézus ezt mondta neki: "Kelj fel, menj el, hited teljessé tett téged." (Lukács 17:19, angolból fordítva) Jézus nem csak megtisztította a leprájából, hanem a hiányzó ujjait, lábujjait is visszaadta neki!

Amikor a szíved hálával van tele Isten felé, akkor ezzel újabb áldásoknak nyitsz utat!

A hálaadás újabb áldásoknak nyit utat

Joseph Prince

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!”

5 Mózes 18:15

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások