Friss gondolatok

Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy…

Bővebben ...

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.95 (21 Szavazaból)

Volt már olyan érzésed, hogy az élet túl bonyolult? Volt már, hogy azon kaptad magad, hogy olyanokat mondasz: „Nem bírom tovább. Ez túl sok nekem." Amilyen világot most élünk, nagyon könnyű erre a pontra eljutni. Rájöttem, hogy sokszor azért érzünk így, mert nem vagyunk szabadok azzá lenni, akinek Isten teremtett, és nem vagyunk szabadok arra, hogy azt tegyük, amire elhívott.

Sokan a mások elvárásai miatti nyomás hatására frusztrálttá, nyomorulttá válnak, és annyira összezavarodnak, hogy azt sem tudják, mit kellene tenniük. Azonban van rá mód, hogy egyszerű, örömteli, békés életet éljük. A kulcs pedig abban rejlik, hogy megtanulunk a Szent Szellem vezetésére hagyatkozni, az emberi tradíciók és  elvárások helyett.

A hagyományok csapdája

A hagyományok életünk szerves részei. Lehetnek jók, hiszen nem minden tradíció rossz, de előfordulhat, hogy ellopják az életünkből az örömöt. A hagyományokat úgy határozhatnánk meg, mint emberek által kreált rituálék, ceremóniák, vagy meghatározott módok, ahogyan bizonyos dolgokat csinálnunk kell. Hosszú időn keresztül ismétlődnek és egyik generáció átadja a másiknak őket. A probléma abból adódik, ha kényszeresen úgy érezzük, hogy a hagyomány szerint kell csinálnunk a dolgokat azért, hogy Isten és az emberek előtt igazzá váljunk.

A Máté 15:6-ban Jézus ezt mondta a farizeusoknak: „A hagyományaitok (atyáitoktól örökölt szabályok) kedvéért, félretettétek Isten Igéjét (megfosztván azt erejétől és tekintélyétől és érvénytelenné tettétek)" (angolból fordítva AMP Bible). Érdekesnek találom itt megjegyezni, hogy a Mózesnek adott 10 parancsolatból  mostanra a vallás 2000 törvényt csinált. Nem csoda, ha nagy szükségünk van arra, hogy a kegyelemről halljunk!

Fontos megértenünk, hogy amikor a tradíciók törvényekké, szabályokká, kötelezettségekké és elvárásokká válnak, akkor elveszítik valódi jelentésüket és elrabolják az örömöt az életünkből. Ha ezeknek vagyunk alávetve, akkor nem leszünk képesek a Szent Szellem vezetésére figyelni, és élvezni a Vele való bensőséges kapcsolatot.

Meg kell tanulnunk szabaddá válni a törvény alól

Isten terve számunkra az, hogy szabadok legyünk a Szent Szellem vezetésére életünk minden területén. Ha nem a Szent Szellem vezet minket, akkor könnyen beszippant minket a „rendszer", és mások elvárásainak megfelelően fogunk cselekedni, nem pedig aszerint, amit Isten helyezett a szívünkre.

Az Istennel való kapcsolatomat illetően megtanultam, hogy ha egy formulát követek a Vele eltöltött időmben, hogy a tetszésére legyek, akkor csak a teendők listáját teljesítem, kipipálva az elvégzett feladatokat. Így a szellemi életem kötelezettségek teljesítéséről szól, és elveszíti a valódi értelmét.

Emlékszem amikor az Úr szólt a szívemhez és azt mondta, hogy semmit ne tegyek Érte kötelességből. Bármit is teszünk az Úrral töltött napi csendességünkben, annak jelentenie kell számunkra valamit, máskülönben törvénykezésből fogunk tenni dolgokat, márpedig a kötelességből végzett vallásos hagyományon alapuló, vagy a másoknak való megfelelésvágyból végzett cselekedetekben nincs élet.

Hagyd, hogy Isten Szelleme vezessen a szíveden keresztül

Fontos megtanulnunk a Szent Szellem vezetésére hagyatkozni és azokat a vágyakat követni, amiket Isten helyez a szívünkre. A 2 Korinthus 3:6 ezt mondja: „Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a Törvény betűjét! Az írott Törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet ad."  A Törvény betűje (törvénykezés) tehát halált hoz számunkra, viszont Isten Szelleme megelevenít!

Amikor a szívemre hallgatok, akkor nem azért olvasom a Bibliát, vagy nem azért imádkozom, hogy Istennél jó pontot szerezzek, hanem azért mert szeretek időt tölteni Vele, és sokat jelent számomra. Néha csak üldögélek és élvezem Isten jelenlétét. Máskor közbenjárok valakiért, vagy olvasok egy keresztény könyvet. Olyan is előfordult, hogy edzés közben egy jó üzenetet hallgattam és imádkoztam. Az Istennel töltött idő akkor jelent valamit, ha a szívem is benne van. Hajlandó vagyok bármit megtenni, ami bevon engem Isten jelenlétébe.

A világban komplikált az élet. Arra bátorítalak, hogy keresd az Urat teljes szívedből, és tedd azt, amire Ő hív. Élvezd a Vele való kapcsolatot és fedezd fel még inkább, hogy ki vagy Krisztusban. Amint hagyod, hogy Isten Szelleme vezessen, békességed lesz és örömtelivé válsz.

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen!”

Lukács 1:30-33

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások