Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.82 (14 Szavazaból)

„Várj az Örökkévalóra, légy erős és bátor!
Benne bízz, és benne reménykedj!”(Zsoltárok 27:14)

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy pesszimistán, kevés várakozással álltunk hozzá dolgokhoz.

Ilyenkor az időjárást részlegesen felhősnek látjuk, a részlegesen napos helyett, a poharat pedig félig üresnek a félig tele helyett. Sokak számára a teljes élet akadálya az, hogy nincsen, vagy csak nagyon kevés várakozásuk van. Minden napot egy negatív, kritikus hozzáállással, a hibákra koncentrálva élnek meg, ritkán remélik a legjobbat, mert túlságosan a legrosszabb várása köti le a figyelmüket. Amikor rosszul mennek a dolgok, így szólnak: „Volt egy olyan érzésem, hogy a mai nap rosszul fog elsülni.” Ha pedig jól alakulnak a dolgok, ezt gondolják: „Ez biztosan nem fog sokáig tartani.” Akár jók a napok, akár rosszak, akár a hegytetőn vannak, akár a völgyben, egyszerűen nem tudják élvezni az életet… mert nem is gondolják, hogy ez lehetséges.

Ha valakinek nincsen várakozása, az nem egyszerűen néhány zsémbes negatív megjegyzést jelent egy a szokásosnál is hosszabb hétfői napon, vagy azt, hogy rossz lábbal kelt fel. A várakozás hiánya egy mélyebben gyökerező problémára utal, mégpedig egy szellemi problémára. Az ilyen ember valószínűleg sok csalódáson ment keresztül, aminek a hatására a jövőben is ugyanazt várja. Néhányan olyan alacsony önbecsüléssel rendelkeznek, hogy azt feltételezik, ők nem érdemelnek semmi jót, így hát nem is várnak semmi jót. Azután, ott vannak azok az emberek, akik nem tudják, hogy Isten jó, és jó dolgokat tartogat gyermekei számára.

Mik a te tüneteid? Ha őszintén megvizsgálnád a szívedet, mit találnál? Izgatott vagy a jövővel kapcsolatban? Várakozásod van afelől, hogy a mai nap jobb lesz, mint a tegnapi, és a holnap még jobb lesz, mint a mai nap? Minden nap egy boldog várakozással kelsz, hogy Isten valami csodálatosat fog cselekedni az életedben? Vagy pedig a legrosszabbra vagy felkészülve? Aggódsz a rossz dolgok miatt, amik még be sem következtek? Azon kapod magad, hogy ilyeneket mondasz: „Már megint ez van, soha nem lesz jobb.” „Tudhattam volna, hogy rosszul fognak alakulni a dolgok.” „Rossz érzésem van azzal kapcsolatban, hogy…”

Ne felejtsd el, hogy nekünk Isten felé van várakozásunk. Ez több, mint csupán pozitív gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy Istenben bízol, hogy Ő gondoskodni fog rólad és mindenről, ami téged érint.

Élj várakozással

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a fõpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják õt, És a pogányok kezébe adják õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.”

Máté 20: 17-19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Építő gondolatok

Új hozzászólások