Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (15 Szavazaból)

„Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.” (Róma 8:1-2)

„Tudnom kellett volna. Minden jel arra mutatott, hogy nem ő a megfelelő férfi számomra” – panaszolta nekem Cindy két év fájdalmas házasság után. Férje fizikálisan és verbálisan is bántalmazta, majd elhagyta őt egy másik nő miatt. Most pedig duplán kárhoztatva érezte magát – egyrészt amiatt, hogy hozzáment, másrészt amiatt, hogy nem tudta megmenteni a házasságát. „Ha jó keresztény lettem volna, meg tudtam volna őt változtatni” – mondta.

Én pedig jól megmondhattam volna neki: „Igen, láttad a jeleket, és mégsem vetted komolyan őket. Hagytad, hogy így bánjon veled.” Természetesen nem mondtam ki ezeket a szavakat, és nem is tenném. Nem segítettek volna Cindynek. Abban a pillanatban arra volt szüksége, hogy átöleljem és megvigasztaljam. Önmagát kárhoztatva kérdezte: „Isten meg fog nekem bocsátani?”

A Biblia világosan kijelenti, hogy Isten minden bűnt megbocsát. Cindy ismerte a Bibliát, így a kérdése nem a tudás hiányát tükrözte, hanem egy szerető gondoskodó Istenben való bizalom hiányát. Nagyon el volt keseredve, és nem volt biztos abban, hogy Isten szereti őt annyira, hogy megbocsásson neki.

Biztosítottam Cindyt, hogy Isten megbocsátott neki. Az ördög hosszú ideig suttogta neki, hogy kudarcot vallott Istennél, hogy szándékosan engedetlen volt, és most Isten haragszik rá.

Az ördög mindig meg akar állítani minket, amint van rá lehetősége. Gyakran használom a járni tanuló kisbaba példáját. Nem várjuk el egy babától, hogy rögtön elkezdjen úgy járni, mint egy felnőtt. A kicsik gyakran elesnek. Néha sírnak, de azután újra felállnak. Ez egy velük született tulajdonság lehet, de gyanítom, hogy a szülők biztatása is segít, amikor ezt mondják: „Meg tudod csinálni! Gyerünk, kicsim! Gyere!”

Nagyon hasonló a helyzet a szellemi világban. Mindannyian elesünk, de amikor bátorítanak, újra próbálkozunk. Ha nem biztatnak, akkor hajlamosak vagyunk lent maradni, vagy sokáig várni, mire újra felkelünk.

Soha ne becsüld alá az ördög elszántságát. Mindent megtesz, hogy elbukj, és utána olyan bűntudatod legyen, hogy fel se akarj kelni. Tudja, hogy nem tud fölötted uralkodni, ha a helyes gondolatokat választod. Meg akarja akadályozni, hogy világosan láss. A csüggedésen és kárhoztatáson keresztül próbál elgáncsolni.

Hadd meséljem el neked, hogy mit tett Cindy. A Róma 8:1-2-t felírta kis papírdarabokra majd egyet tett a tükörre, egyet a monitorra, egyet pedig a kocsijának a műszerfalára. Minden alkalommal, amikor a bibliaversre néz, hangosan elismétli.

A Message angol Biblia fordítás így közli ezt a verset: „Jézus, a Messiás eljövetelével, a sorsdöntő dilemma megoldódott. Azoknak, akik belépnek abba a valóságba, hogy Krisztus itt van velünk, nem kell többé az állandó, nyomasztó fekete felhő alatt élniük. Egy új erő lépett működésbe. Az élet Szelleme Krisztusban, mint egy erős szél, csodálatosan megtisztította a levegőt, és megszabadított attól, hogy az életed a bűn és halál végzetes, durva, zsarnoki uralma alatt éld.”

Szabadok vagyunk Krisztusban és nem kell hallgatnunk az ördög vádlásaira. Csak azért, mert elbukunk – és előbb-utóbb el fogunk – még nem vagyunk csődtömegek. Csak azt jelenti, hogy egyszer egy dologban elbuktunk. Azt jelenti, hogy nem tettünk mindent helyesen. De ettől még nem vagyunk csődtömegek.

Hagyd, hogy Krisztus erős legyen a gyengeségedben; hagyd, hogy Ő legyen az erősséged a gyenge napjaidon.

Úr Jézus, a Te nevedben imádkozom győzelemért. Amikor elbukom, kérlek, Te emlékeztess arra, hogy nem csak megbocsátasz, hanem eltörlöd a bűntudatot és a kárhoztatást is. Köszönöm! Ámen.

Nincs kárhoztatás

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a fõpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják õt, És a pogányok kezébe adják õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.”

Máté 20: 17-19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Építő gondolatok

Új hozzászólások