Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.74 (17 Szavazaból)

7,37 Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: "Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!
7,38 Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!" (János)

A vallás egy ideig megnyugtat, de sohasem elégít meg. A gyülekezeti elfoglaltságok elrejthetik a szomjúságot, azonban egyedül Krisztus képes kioltani azt. Idd Őt.

És idd gyakran. Amikor Jézus erről beszél, olyan igealakot alkalmaz, ami ismétlődő cselekvésre utal: „Aki szomjas, jöjjön hozzám és igyon, majd újra és újra igyon." Egy pohár nem elégíti meg a szomjadat. Rendszeres kortyolgatások enyhítik a torok szárazságát. A Vele való folyamatos kapcsolat elégíti meg szomjas lelkünket.

Szeretnék most egy imát felkínálni neked: a szomjas lélek imáját. Vidd magaddal, csakúgy, mint a biciklista a vizes palackot. Az ima négy lényeges szomjoltó összetevőt tartalmaz: Isten munkáját, Isten energiáját, Isten uralmát és Isten szeretetét.

Drága Jézus, szomjasan jövök most Hozzád. Azért jövök, hogy igyak és elfogadjak. Elfogadom a kereszted és feltámadásod munkáját. Minden bűnömet megbocsátottad és legyőzted a halálomat. Elfogadom az energiádat. Szent Szellemed erejével felruházva, képes vagyok mindenre Általad, Aki megerősítesz engem. Elfogadom az uralmadat. Hozzád tartozom. Semmi nem érinthet engem, ami először nem megy át Rajtad. Elfogadom a szeretetedet. Senki és semmi nem választhat el engem a Te szeretetedtől.

Szükségünk van rá, hogy rendszeresen igyunk Isten forrásából. Ezt az imát számos alkalomra ajánlom: stresszes megbeszélésekre, szomorú napokra, hosszú autóvezetés alatt, fárasztó utakra, embert próbáló helyzetekre. Naponta többször a Forráshoz megyek, és jó nagyokat kortyolok Belőle.

Igyál velem ebből a kiapadhatatlan kútból. Nem kell kiszáradt szívvel élned.

Fogadd be a kereszten elvégzett munkáját, Szellemének energiáját, uralmát az életed felett, és kifogyhatatlan szeretetét

Igyál sokszor és sokat. És a bensődből élő víz folyamai fognak áradni.

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”

Máté 2:4-6

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások