Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.74 (21 Szavazaból)

Az egész egy szempillantás alatt történt, egy nagyon különleges pillanatban. Ahogy a pillanatok tovatűnnek, és helyüket átveszi egy másik pillanat, ez is csak úgy jött és ment. Azonban, ez a pillanat semmi máshoz nem hasonlítható. Mert az időnek ebben a szeletében egy ámulatos dolog történt:

Isten emberré lett. Mialatt a földi teremtmények mit sem sejtve jártak-keltek, az Istenség megérkezett. A menny megnyílt, és a Legdrágábbját egy asszony méhébe helyezte.

A minden hatalom birtokosa egy pillanat alatt törékennyé tette Magát. Ő, Aki áthatolhatatlan szellem volt, olyan testet vett fel, mely átdöfhető. Ő, Aki nagyobb volt, mint a világmindenség, embrióvá vált. Ő, Aki szavával tartja fenn a mindenséget, úgy döntött, hogy egy kamaszlány gondjára bízza Magát.

Isten, mint magzat. Anyaméhben alvó Szentség. Az élet teremtője átéli a teremtettséget.

Isten közel jött.

Nem fénycsóvaként jött, és nem is megközelíthetetlen hódítóként, hanem olyasvalakiként, Akinek az első sírását egy parasztlányka és egy álmos ács hallotta csupán. A kéz, ami először tartotta nem manikűrözött kéz volt.

Semmi selyem. Semmi elefántcsont. Semmi felhajtás. Semmi ünneplés.

Ha nem lettek volna a pásztorok, nem lett volna más fogadóbizottság. Ha nem lett volna az a néhány csillagfigyelő, nem lett volna ajándék.

Angyalok nézték, amint Mária kicseréli Isten pelenkáját. A mindenség ámulattal csodálta, amikor a Mindenható járni tanult. Gyerekek játszottak Vele az utcán. És ha a názáreti zsinagóga vezetője tudta volna, hogy Ki hallgatja a prédikációit...

Lehet, hogy Jézusnak voltak pattanásai. Lehet, hogy nem volt hallása és nem tudott tisztán énekelni. Lehet, hogy egy utcabeli kislánynak megtetszett. Tán még Neki is megtetszett a kislány. Lehet, hogy csontos volt a térde. Egy dolog azonban biztos: miközben teljesen isteni volt, teljességgel ember is volt.

Harminchárom évig ugyanazt érezte, amit te vagy én érzünk. Elfáradt. Náthás lett, izzadt, és bizonyára böfiznie is kellett. Talán még a feje is fájt. Ellen kellett állnia a rámenős nőknek. Ebben a megvilágításban gondolni Jézusra, hogy is mondjam, hát nem éppen illendő dolog, ugye? Ez olyasvalami, amit nem szívesen teszünk; kényelmetlen. Sokkal könnyebb kihagyni a megtestesülés emberi oldalát. Kitakarítani a trágyát a jászol körül. Eltűntetni az izzadságot a homlokáról. Úgy tenni, mintha soha nem horkolt volna, vagy nem fújta volna az orrát, vagy nem ütött volna az ujjára a kalapáccsal. Könnyebb így elfogadni. Ha az emberi oldalát elnyomjuk, és az istenit hangsúlyozzuk, akkor az távolivá és kiszámíthatóvá teszi Őt.

De kérlek, ne tedd ezt. Hadd legyen annyira emberi, amennyire csak akart. Engedjük be a világunk mocskába, mert csak akkor tud minket onnan kihúzni, ha ezt tesszük.

Hallgassuk csak Őt.

„Szeresd felebarátodat." Ezt olyan ember mondta, Akit a felebarátai megpróbáltak megölni.

„Imádkozzatok a titeket üldözőkért." Annak az ajkáról hangzott ez el, Aki nemsokára Istenhez könyörög majd, hogy bocsásson meg a gyilkosainak.

„Mindig veletek vagyok." Ezt az az Isten mondta, Aki egy szempillantás alatt megtette a lehetetlent, hogy számodra és számomra a lehetetlen lehetséges legyen. Egy szempillantás alatt történt. Egy pillanat alatt... a legjelentősebb pillanat alatt. Az Ige testté lett.

És lesz egy másik is. A világ meg fog látni egy másik szempillantás alatt végbemenő változást. Azáltal, hogy Isten emberré vált, lehetővé tette az ember számára, hogy meglássa Istent. Amikor Jézus hazatért, a hátsó ajtót nyitva hagyta, így mi is majd egy szempillantás alatt át fogunk változni.

Az első átalakulás a világ tudta nélkül ment végbe. Azonban a második nem így lesz. Legközelebb, amikor kimondod, hogy „egy szempillantás alatt", gondolj arra, hogy pontosan ennyi időbe fog telni, hogy ezt a világot átváltoztassa.

„Figyeljetek rám, mert titkot tárok fel előttetek: nem mindannyian fogunk meghalni, de mindannyian át fogunk változni! Mindez egy szempillantás alatt fog történni, amikor az utolsó trombitaszó felhangzik. Megszólal a trombita hangja, és akik korábban meghaltak, feltámadnak a romolhatatlanságra, az örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni." (1 Korinthus 15:51-52)

Egy szempillantás alatt

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”

Máté 2:4-6

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások