Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.59 (11 Szavazaból)

Az üdvösség nem egy ismétlődő jelenség. A Bibliában nem találunk példát arra, hogy valaki üdvösséget nyert, majd elveszítette, azután újra üdvösségre jutott, majd ismét elveszítette.

Ha nincs üdvbizonyosság, nincs békesség. Ha nincs békesség, nincs öröm sem. Az öröm hiánya pedig félelmen alapuló életet eredményez. Ez az az élet, amit Isten teremt? Nem. A kegyelem bizalmat teremt, hogy kijelentsük: „tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra" (2 Timóteus 1:12).

Nagyon sok dolgot nem tudunk ebben az életben, egyet viszont igen: a beszállókártyánk a kezünkben van. „Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök életetek van!" (1 János 5:13, EF) Bízz Istenben, hogy Ő megtart – Ő erősebben fog téged, mint te Őt. Az Ő hűsége nem függ a miénktől. A mi cselekedeteinktől függetlenül, Ő véghezviszi a tervét. Szeretete nem függ a tiédtől. Lehet, hogy pislákol a mécsesed, de nem fog kialudni.

Nehéz számodra elhinni egy ilyen ígéretet? A tanítványok számára az volt.

A halála előtti estén Jézus ezt a kijelentést tette: „Akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába." Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom."" (Máté 26:31-33). Sátán megtámadta Pétert és megpróbálta, de nem formálhatott rá igényt. Miért? Mert Péter erős volt? Nem. Jézus volt erős. „De én imádkoztam érted" (Lukács 22:32, EF).

Jézus imái ellehetetlenítik az ördögöt. Jézus érted is imádkozik: „Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk!... Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem" (János 17:11; 20, EF).

Az Atya meghallgatja Fiának a közbenjáró imáját? Természetesen! Péterhez hasonlóan, minket is megrostálhatnak. A hitünk meggyengülhet, az elszántságunk meginoghat, de nem fogunk elveszni. Mert minket az „Atya-Isten elhívott, szeret és Jézus Krisztusban megőriz" (Júdás 1, EF) és „Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre" (1 Péter 1:5).

Üdvbizonyosság

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”

Máté 2:4-6

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások