Friss gondolatok

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

A hálaadáson keresztül vezet az út a békességhez

„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!”…

Bővebben ...

Hallásból tapasztalat

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézust csak kicsit avassuk be az életünk részleteibe. Azt gondoljuk: „Ha…

Bővebben ...

Velünk az Isten!

Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Amikor határidőkről, sorbanállásról, nehéz időszakokról beszélünk, Ő megérti. Ő…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.59 (11 Szavazaból)

Az üdvösség nem egy ismétlődő jelenség. A Bibliában nem találunk példát arra, hogy valaki üdvösséget nyert, majd elveszítette, azután újra üdvösségre jutott, majd ismét elveszítette.

Ha nincs üdvbizonyosság, nincs békesség. Ha nincs békesség, nincs öröm sem. Az öröm hiánya pedig félelmen alapuló életet eredményez. Ez az az élet, amit Isten teremt? Nem. A kegyelem bizalmat teremt, hogy kijelentsük: „tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra" (2 Timóteus 1:12).

Nagyon sok dolgot nem tudunk ebben az életben, egyet viszont igen: a beszállókártyánk a kezünkben van. „Ezeket nektek írom, akik már hisztek Isten Fiának nevében. Azért írom, hogy egészen biztosak legyetek benne: nektek már most örök életetek van!" (1 János 5:13, EF) Bízz Istenben, hogy Ő megtart – Ő erősebben fog téged, mint te Őt. Az Ő hűsége nem függ a miénktől. A mi cselekedeteinktől függetlenül, Ő véghezviszi a tervét. Szeretete nem függ a tiédtől. Lehet, hogy pislákol a mécsesed, de nem fog kialudni.

Nehéz számodra elhinni egy ilyen ígéretet? A tanítványok számára az volt.

A halála előtti estén Jézus ezt a kijelentést tette: „Akkor így szólt hozzájuk Jézus: "Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem a pásztort, és elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába." Ekkor Péter így szólt hozzá: "Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom."" (Máté 26:31-33). Sátán megtámadta Pétert és megpróbálta, de nem formálhatott rá igényt. Miért? Mert Péter erős volt? Nem. Jézus volt erős. „De én imádkoztam érted" (Lukács 22:32, EF).

Jézus imái ellehetetlenítik az ördögöt. Jézus érted is imádkozik: „Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk!... Atyám, nem csak őértük imádkozom, hanem mindazokért is, akik majd az ő szavukra fognak hinni bennem" (János 17:11; 20, EF).

Az Atya meghallgatja Fiának a közbenjáró imáját? Természetesen! Péterhez hasonlóan, minket is megrostálhatnak. A hitünk meggyengülhet, az elszántságunk meginoghat, de nem fogunk elveszni. Mert minket az „Atya-Isten elhívott, szeret és Jézus Krisztusban megőriz" (Júdás 1, EF) és „Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre" (1 Péter 1:5).

Üdvbizonyosság

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Ha pedig a világosságban járunk, a mint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl.”

1 János 1:7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások