Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.50 (13 Szavazaból)

„és ezt mondta nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”” (Máté 21:13)

Húsvét hete volt. A Húsvét, azaz a Páska ünnepe a zsidó kalendárium fő eseményének számított.

Emberek jöttek az ország különböző régióiból, sőt még más országokból is, hogy részt vehessenek az ünnepen. Amikor megérkeztek, két kötelességnek kellett eleget tenniük.

Először is, egy áldozati állatot, leginkább galambot kellett bemutatniuk. A galambnak hibátlannak kellett lennie. Ha valaki a saját állományából hozott áldozati állatot, akkor azt a templomi hivatalnokok elégtelennek tekintették. Így, a „tiszta áldozat” ürügyével, az árusok árulhatták a galambjaikat – természetesen a saját maguk által megszabott áron.

Másodsorban, az embereknek éves templomadót kellett fizetniük. A Páska ünnepe alatt az adót helyi valutában kellett fizetni. Mivel tudták, hogy sok idegen is érkezik Jeruzsálembe, a pénzváltók kényelmesen berendezkedtek, és készségesen átváltották az emberek pénzét – persze, némi kezelési költség fejében.

Nem nehéz meglátni, hogy mi dühítette fel Jézust. Zarándokok utaztak több napon keresztül, hogy Istennel találkozzanak, lássák Szentségét és imádják Fenségét. Azonban, mielőtt Isten jelenlétébe kerülhettek volna, először még jól „megtisztogatták” őket.

Fel akarod dühíteni Istent? Akkor állj azoknak az útjába, akik látni akarják Őt. Használd ki az embereket Isten nevében.

Jézus beviharzott a templomba. Galambok röpködtek, asztalok borultak. Az emberek szétszóródtak, a kereskedők eliszkoltak.

Jézusnak ez nem egy hirtelen felindulásból fakadó cselekedete volt, sem pedig valamiféle dühroham következménye. Ez egy szándékos tett volt, egy félre nem érthető üzenettel. Istennek nincs ínyére az, ha valaki hasznot húz az imádat kiváltságából.

Ezen a hétfőn, Krisztus szenvedélyesen kifejezte a nemtetszését. Kufárok vannak Isten házában. Ne felejtsd el, hogy Jézus miért tisztította meg a templomot. Sokszor azok, akik a legközelebb vannak a templomhoz, valójában a legtávolibbak.

Jézus megtisztítja a templomot

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”

Máté 2:4-6

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások