Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.50 (13 Szavazaból)

„és ezt mondta nekik: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”” (Máté 21:13)

Húsvét hete volt. A Húsvét, azaz a Páska ünnepe a zsidó kalendárium fő eseményének számított.

Emberek jöttek az ország különböző régióiból, sőt még más országokból is, hogy részt vehessenek az ünnepen. Amikor megérkeztek, két kötelességnek kellett eleget tenniük.

Először is, egy áldozati állatot, leginkább galambot kellett bemutatniuk. A galambnak hibátlannak kellett lennie. Ha valaki a saját állományából hozott áldozati állatot, akkor azt a templomi hivatalnokok elégtelennek tekintették. Így, a „tiszta áldozat” ürügyével, az árusok árulhatták a galambjaikat – természetesen a saját maguk által megszabott áron.

Másodsorban, az embereknek éves templomadót kellett fizetniük. A Páska ünnepe alatt az adót helyi valutában kellett fizetni. Mivel tudták, hogy sok idegen is érkezik Jeruzsálembe, a pénzváltók kényelmesen berendezkedtek, és készségesen átváltották az emberek pénzét – persze, némi kezelési költség fejében.

Nem nehéz meglátni, hogy mi dühítette fel Jézust. Zarándokok utaztak több napon keresztül, hogy Istennel találkozzanak, lássák Szentségét és imádják Fenségét. Azonban, mielőtt Isten jelenlétébe kerülhettek volna, először még jól „megtisztogatták” őket.

Fel akarod dühíteni Istent? Akkor állj azoknak az útjába, akik látni akarják Őt. Használd ki az embereket Isten nevében.

Jézus beviharzott a templomba. Galambok röpködtek, asztalok borultak. Az emberek szétszóródtak, a kereskedők eliszkoltak.

Jézusnak ez nem egy hirtelen felindulásból fakadó cselekedete volt, sem pedig valamiféle dühroham következménye. Ez egy szándékos tett volt, egy félre nem érthető üzenettel. Istennek nincs ínyére az, ha valaki hasznot húz az imádat kiváltságából.

Ezen a hétfőn, Krisztus szenvedélyesen kifejezte a nemtetszését. Kufárok vannak Isten házában. Ne felejtsd el, hogy Jézus miért tisztította meg a templomot. Sokszor azok, akik a legközelebb vannak a templomhoz, valójában a legtávolibbak.

Jézus megtisztítja a templomot

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Please enable the javascript to submit this form

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzõknek.”

Példabeszédek 14:22

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások