Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.75 (20 Szavazaból)

A képek megdöbbentőek: mozdulatlan testek Párizs utcáin, vérnyomok az éttermek padlóján, egy terhes nő egy épület második emeleti ablakában állva egyensúlyoz.

Mind arra emlékeztetnek, hogy egy gonosz világban élünk. Minden hírműsor ugyanazt a kérdést szegezi a terrorizmus szakértők felé: „Mit tehetünk?” „Mi a forrása ennek a hihetetlen gonoszságnak?” „Mikor számíthatunk újabb támadásra?” „Vége lesz valaha?”

A szakértők az erőszak forrását egy gonosz ideológiához kötik. A radikalizált muszlimokra mutogatnak. Miközben van igazság ebben, hibát követnénk el, ha nem mennénk tovább. Nézzük csak meg, mit ír a Biblia a terrorizmusról:

„Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. Ezért szükséges, hogy vegyétek fel és használjátok mindazokat a fegyvereket, amelyeket Isten ad nektek. Így lesztek képesek ellenállni a gonosz napokon, és megtartani az állásaitokat a gonosszal szemben. Tehát álljatok erősen, és vegyétek körül magatokat az igazsággal, mint egy övvel! Vegyétek magatokra az igazságosságot, mint mellvértet! Legyetek állandóan készen rá, hogy a békesség örömüzenetét hirdessétek — ez legyen a saru a lábatokon! Minden körülmények között hordozzátok a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a Gonosz minden tüzes nyilát!” (Efezusi 6:12-16, EF)

A Biblia a hitünk egy valóságos és, jelenlévő ellenségét mutatja be. A neve Sátán, de ördögnek, Belzebubnak, Beliálnak, a pusztítónak, a kísértőnek, a gonosznak, a vádlónak, a démonok fejedelmének, evilág uralkodójának, a levegő fejedelmének is hívják. Bármilyen néven is nevezzük, ő az ellenség és ő valóságos.

Ha én lennék az ördög, akkor a terrorizmusért a rossz politikai rendszert okolnám, vagy kiábrándult emberek egy csoportját. Azt akarnám, hogy úgy érezd, egy meghatározhatatlan, megfoghatatlan erő támadott meg. Mert ugye, ha nem tudjuk meghatározni a betegség forrását, akkor hogyan tudnánk meggyógyítani? Ha én lennék az ördög, akkor a nevemet megpróbálnám elrejteni.

Viszont, Isten nem hagyja, hogy az ördög csak így megússza, és elárulja nekünk a nevét. Görögül az ördög „diabolos”, ami szétdobálót, megosztót, szétválasztót jelent. Elválasztotta Ádámot és Évát Istentől az édenkertben, és minden szándéka, hogy veled is ezt tegye. Minden felfordulásnak, zavargásnak ő az oka. A gazdasági válság és a dühöngő öngyilkos merénylő csak eszköz a kezében.

Ő nem a rajzfilmek kedvesen mókás, ártalmatlan szereplője. Ő nem a Mikulás gonoszkodó segítője, a krampusz. Ő a, még egyenlőre láthatatlan, bukott angyal, aki arra a helyre pályázott, ami egyedül Istent illeti meg. Fellázadt és engedetlen volt, és azt akarja, hogy te és én ugyanezt tegyük. „Legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, és vigyázzatok, mert ellenségetek, a Sátán, kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító, éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el” (1 Péter 5:8, EF)

Akarod látni a bűnlajstromát?

„…A Sátán Izráel ellen támadt, és rávette Dávidot…” (1Krónikák 21:1)

„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát.” (Lukács 22:31)

„…az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt.” (János 13:2)

„Nézzétek ezt az asszonyt, aki Ábrahámtól származik, és akit a Sátán tizennyolc évig megkötözve tartott!” (Lukács 13:16. EF)

„Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az „istene”, a Sátán elsötétítette a gondolkodásukat.” (2 Korinthus 4:4, EF)

„Ez a szellem működik mindazokon keresztül, akik nem engedelmeskednek Istennek.” (Efezusi 2:2, EF)

A Sátán rászed, meggyőz, megrostál, megkötöz, elvakít, és uralkodik.

Egyetlen célja van: „hogy lopjon, öljön és pusztítson” (János 10:10). Soha egyetlen szava sem volt igaz. Hazudott Évának a kertben. Hazudik a hitetleneknek, azáltal, hogy megkötözi az elméjüket. Egy nagy hazudozó. „Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét: hogy hazug, és ő a hazugságok forrása.” (János 8:44, EF)

Minden csata, végül is, szellemi csata. A Sátán nem passzív és nem fer, hanem nagyon is aktív és csalárd. Megvannak a tervei és a stratégiái. Ezért nekünk is stratégiára van szükségünk. „A mi fegyvereink nem ember alkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak! Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza” (2 Korinthus 10:3-4, EF)

Világunknak óriási szüksége van olyan keresztényekre, akik korunk félelmeire hittel válaszolnak. Ha igent mondtál Krisztusnak, akkor Isten jelenléte veled van és benned van. „Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van” (1 János 4:4).

Imádkozz. Egyedül nem tudunk megküzdeni a gonosszal. Ő egy ordító oroszlán, bukott angyal, tapasztalt harcos és jól felszerelt katona. Ráadásul dühös – dühös, mert tudja, hogy kevés ideje van (Jelenések 12:12), és hogy Istené a biztos győzelem. A jó hír az, hogy Krisztus uralkodik, mint védelmezőnk és gondoskodónk. Általa több mint hódítók vagyunk (Róma 8:37).

Vértezd fel magad Isten Szavával. Töltsd meg a pisztolyodat Igékkel, és tartsd az ujjad a ravaszon. És ne felejtsd el, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem sötét szellemi erők ellen.

Ezek sötét, nehéz napok. Azonban, Krisztus nem hagyta el a trónt és Isten ígérete még mindig igaz: „… nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van” (János 4:4)

A legelső terrorista

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És egybegyûjtve minden fõpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta: És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belõled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.”

Máté 2:4-6

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások