Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.85 (10 Szavazaból)

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy tudd, Ő biztosan rádtalál.

Ő Megérti, mit érzel, hiszen mindennel szembenézett, amivel te szembetalálod magad. „Az Ige testté lett, közöttünk lakott” (János 1:14). Jézus nem olyasvalaki, akinek „fogalma sincs a mi realitásunkról. Keresztülment gyengeségen, próbákon, mindent megtapasztalt – mindent, kivéve a bűnt. Menjünk hát egyenesen Hozzá, és vegyük el bátran, amit oly szívesen kész nekünk adni. Vedd el a kegyelmet, fogadd el a segítséget” (Zsidók 4:15-16, MSG, angol fordítás alapján).

Ha egyszer tudod, hogy megért, akkkor bátran mehetsz Hozzá. Betlehem miatt megvannak a válaszok a következő fundamentális kérdésekre: „Isten törődik vele, hogy szomorú vagyok? Nézd meg Jézus könnyáztatta arcát, amikor Lázár sírja előtt állt. Észreveszi Isten, ha félek? Nézd csak meg Jézus arcán az elszántságot, amint keresztülmenetel a viharon, hogy megmentse a barátait. Isten tudja, ha nem vesznek semmibe, és ha elutasítanak? Találd meg a választ Jézus együttérző arcán, amikor megvédi a házasságtörésen ért asszonyt.

„Isten láthatatlan lénye látható formában mutatkozik meg a Fiúban, aki Isten dicsőségét tükrözi vissza” (Zsidók 1:3, EF). Jézus maga mondta: „Aki engem látott, az Atyát látta” (János 14:9, EF). „Aki engem látott sírni, az Atyát látta sírni.” „Aki engem látott nevetni, az Atyát látta nevetni.” „Aki engem látott eltökéltnek, az az Atyát látta eltökéltnek.” Szeretnéd Istent látni? Akkor nézz Jézusra!

Dr. George Harley Libériában szolgált orvos-misszionáriusként a Mano törzs tagjai közt. A helyiek készséggel segítettek neki felépíteni a klinikát és a kápolnát. Dr. Harley több, mint tízezer beteget kezelt évente, azonban az első öt év során senki sem tette be a lábát a kápolnába. Egy nap az orvos fia gyógyíthatatlan betegségben meghalt. Amikor Dr. Harley siratta egyetlen szeretett fiát, az egyik falubeli véletlenül meglátta, és felkiáltott: „Fehér ember, fehér ember ugyanúgy sír, mint mi!” Miután a falubeliek látták a misszionárius könnyeit, minden megváltozott.

Minden megváltozik, amikor meglátjuk Isten arcát.

Ő is könnyek között jött a világra. Ismeri, mit jelent a megtört szív terhe. Ismeri a szomorúságot, ami ezzel a világgal együtt jár. Eljöhetett volna ragyogó fényként, vagy a felhőkből hallatszó szózatként, de Ő személyesen jött el – emberként.

Nézz, amerre Mária nézett. Nézz Isten arcába, és legyen bizonyosságod. Ha a Király hajlandó volt az állatok, pásztorok és rongyos ruhák világába belépni, akkor nem gondolod, hogy hajlandó a te világodba is belépni?

Ő magára vette a te arcodat, abban a reményben, hogy meglátod Őt.

Isten arca

Max Lucado

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Please enable the javascript to submit this form

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.”

Jeremiás 29:11-13

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások