Friss gondolatok

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

A hálaadáson keresztül vezet az út a békességhez

„Semmi felől ne aggódjatok! Bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok! Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van!”…

Bővebben ...

Hallásból tapasztalat

Hajlamosak vagyunk arra, hogy Jézust csak kicsit avassuk be az életünk részleteibe. Azt gondoljuk: „Ha…

Bővebben ...

Velünk az Isten!

Isten tudja, hogy milyen embernek lenni. Amikor határidőkről, sorbanállásról, nehéz időszakokról beszélünk, Ő megérti. Ő…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (11 Szavazaból)

„...arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, hiszen már régóta ismeritek. Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. S ez a parancs, amint azt kezdettől fogva hallottátok, így szól: az isteni szeretetnek megfelelően éljetek!" (2 János 1:5-6, Egyszerű Fordítás)

A parancs, ami kezdettől fogva volt az, hogy szeressük egymást. Jézus úgy írja le ezt a parancsolatot, mint amitől a törvény és a próféták függtek (Máté 22:40). János azt mondja, hogy már régóta hallottuk ezt a parancsolatot, és ebben járjunk.

A „szeressük egymást" parancsolata része Krisztus törvényének, és az isteni szeretetből fakad, amit a Szent Szellem helyez a hívő szívébe. Pál azt mondja a Róma 5:5-ben, hogy a „szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Az Újszövetség szentjeinek a szívébe és az elméjébe vannak írva Isten vágyai és törvényei (Zsidók 10:16). Mivel Isten szeretet, ezért a hívő is szeretni fog (1 János 4:7).

Krisztus törvénye, ahogy Jakab hívja, a „szabadság törvénye" (Jakab 1:25; 2:12). Ez a törvény belülről kifelé működik, míg Mózes törvénye kívülről befelé. Míg Krisztus bevégzett munkája jóságra indítja a hívőt, addig Mózes törvénye megpróbálja rákényszeríteni a jóságot a hívőre, miközben semmilyen segítséget nem ad ehhez. Más szóval, ismerheted a törvényt, azonban ez az ismeret nem segít betartani azt.

Ami a szeretetet illeti, a törvény megkövetelte azt: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (3 Mózes 19:18). Ez egy egyértelmű parancs volt. Semmi kertelés, semmi magyarázat. Ugyanúgy kell szeretned a másik embert, mint magadat. Természetesen a törvény nem mondja meg, hogyan tedd, így marad a frusztráltság és a kárhoztatás.

Krisztus szabadság törvénye és szeretet törvénye minden más törvényt betölt (Róma 13:10). Míg a törvény és a cselekedetek Ószövetsége csak azt mondta meg, hogy szeretned kell, a kegyelem és jóság Újszövetsége azt tanítja, hogy Isten először szeret téged, ezzel erőt adva neked, hogy te is tudj másokat szeretni.

Nincs határa annak a szeretetnek, ami olyan hívőkből árad, akik tudják, hogy Isten szereti őket. Jézus a pusztában azzal a tudattal nézett szembe az ördöggel, hogy Ő Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik. A „szeretettek" tudják, hogy Isten szereti őket és ebben a bizonyosságban nyugszanak. És minthogy ezt tudják, természetes módon jön belőlük a szeretet, nem pedig kötelességből. Amúgy sem lehet kötelességből szeretni. A hívő azért szeret, mert nem tud nem szeretni!

Mindnyájunknak vannak olyan emberek az életében, akiket nagyon nehéz szeretni. Ahelyett, hogy azon erőlködnél, hogy szeresd az illetőt – a szeretetet így cselekedet-programmá téve – egyszerűen csak élj azzal a tudattal, hogy Isten nagyon szeret téged. Amint meggyőződéseddé válik, hogy Ő mennyire szeret, automatikusan – bár lehet, hogy lassacskán – szeretni tudod majd azt a kevésbé szerethető személyt.

Mit veszíthetsz? Tudd, hogy Isten mennyire szeret, és figyeld, ahogy ez a szeretet majd túlcsordul belőled.

Paul White

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Hálát adok néked tiszta szívbõl, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire.”

Zsoltárok 119:7

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások