Friss gondolatok

Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy…

Bővebben ...

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (11 Szavazaból)

„...arra kérlek benneteket, hogy isteni szeretettel szeressük egymást mindannyian! Ez a parancs nem új a számotokra, hiszen már régóta ismeritek. Az isteni szeretet azt jelenti, hogy Isten parancsai szerint élünk. S ez a parancs, amint azt kezdettől fogva hallottátok, így szól: az isteni szeretetnek megfelelően éljetek!" (2 János 1:5-6, Egyszerű Fordítás)

A parancs, ami kezdettől fogva volt az, hogy szeressük egymást. Jézus úgy írja le ezt a parancsolatot, mint amitől a törvény és a próféták függtek (Máté 22:40). János azt mondja, hogy már régóta hallottuk ezt a parancsolatot, és ebben járjunk.

A „szeressük egymást" parancsolata része Krisztus törvényének, és az isteni szeretetből fakad, amit a Szent Szellem helyez a hívő szívébe. Pál azt mondja a Róma 5:5-ben, hogy a „szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által." Az Újszövetség szentjeinek a szívébe és az elméjébe vannak írva Isten vágyai és törvényei (Zsidók 10:16). Mivel Isten szeretet, ezért a hívő is szeretni fog (1 János 4:7).

Krisztus törvénye, ahogy Jakab hívja, a „szabadság törvénye" (Jakab 1:25; 2:12). Ez a törvény belülről kifelé működik, míg Mózes törvénye kívülről befelé. Míg Krisztus bevégzett munkája jóságra indítja a hívőt, addig Mózes törvénye megpróbálja rákényszeríteni a jóságot a hívőre, miközben semmilyen segítséget nem ad ehhez. Más szóval, ismerheted a törvényt, azonban ez az ismeret nem segít betartani azt.

Ami a szeretetet illeti, a törvény megkövetelte azt: „Szeresd felebarátodat, mint magadat!" (3 Mózes 19:18). Ez egy egyértelmű parancs volt. Semmi kertelés, semmi magyarázat. Ugyanúgy kell szeretned a másik embert, mint magadat. Természetesen a törvény nem mondja meg, hogyan tedd, így marad a frusztráltság és a kárhoztatás.

Krisztus szabadság törvénye és szeretet törvénye minden más törvényt betölt (Róma 13:10). Míg a törvény és a cselekedetek Ószövetsége csak azt mondta meg, hogy szeretned kell, a kegyelem és jóság Újszövetsége azt tanítja, hogy Isten először szeret téged, ezzel erőt adva neked, hogy te is tudj másokat szeretni.

Nincs határa annak a szeretetnek, ami olyan hívőkből árad, akik tudják, hogy Isten szereti őket. Jézus a pusztában azzal a tudattal nézett szembe az ördöggel, hogy Ő Isten szeretett Fia, akiben az Atya gyönyörködik. A „szeretettek" tudják, hogy Isten szereti őket és ebben a bizonyosságban nyugszanak. És minthogy ezt tudják, természetes módon jön belőlük a szeretet, nem pedig kötelességből. Amúgy sem lehet kötelességből szeretni. A hívő azért szeret, mert nem tud nem szeretni!

Mindnyájunknak vannak olyan emberek az életében, akiket nagyon nehéz szeretni. Ahelyett, hogy azon erőlködnél, hogy szeresd az illetőt – a szeretetet így cselekedet-programmá téve – egyszerűen csak élj azzal a tudattal, hogy Isten nagyon szeret téged. Amint meggyőződéseddé válik, hogy Ő mennyire szeret, automatikusan – bár lehet, hogy lassacskán – szeretni tudod majd azt a kevésbé szerethető személyt.

Mit veszíthetsz? Tudd, hogy Isten mennyire szeret, és figyeld, ahogy ez a szeretet majd túlcsordul belőled.

Paul White

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét, És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az õ gyermekének, Dávidnak házában, A mint szólott az õ szent prófétáinak szája által, kik eleitõl fogva voltak,”

Lukács 1:68-70

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások