Friss gondolatok

Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy…

Bővebben ...

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.88 (17 Szavazaból)

„Azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön.  Kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek — Isten egész népével együtt — annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet.  Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek, és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen." (Efezusi 3:17-19, EF)

Amikor elkezdtem megérteni az Atya feltételnélküli, páratlan szeretetét irántam, egyszerűen könnyebb lett másokat szeretni, mindenfajta erőlködés nélkül. Azért imádkozom, hogy minden hívő rádöbbenjen, mennyire szereti őt Isten. Ha ezt tudjuk, akkor megtanulunk szeretni. Pálnak is ez volt az imája az efezusi hívőkért.

Az gonosz mindenáron meg akarja fosztani a hívőket Isten irántuk való szeretetének a felismerésétől. Amikor Jézus legyőzte őt a pusztai megkísértése során, akkor azt „minden szóval tette, ami az Atyától származik". Ezek voltak a Mennyei Atya Hozzá intézett utolsó szavai, mielőtt kiment volna a pusztába: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm" (Máté 3:17). Sátán rögtön megkérdőjelezte, hogy Jézus valóban Isten Fia-e, és a „szeretett" szót ki is „felejtette" kérdéséből (Máté 4:3). Nem akarja, hogy emlékezz rá, mennyire szeret az Atya. Az Atya pedig nem akarja, hogy elfelejtsd, mennyire szeret téged.

Isten szeret

Krisztus szeretete meghaladja a felfogóképességünket, mert szélesebb, hosszabb és magasabb, mint a mi emberi szeretetünk. Ha felfedezzük az Ő irántunk való szeretetét, akkor az a mi szeretetünket is kitágítja mások felé.

„Isten maga töltsön be titeket teljesen" – azaz minden, ami Isten, például az Ő bölcsessége, jósága, betölti a hívőt, hogy megértse, mennyire szereti őt Isten. Nagyon tetszik, ahogy János apostol, mindig úgy beszélt önmagáról, hogy „az apostol, akit Jézus szeretett". Ez nem azt jelenti, hogy Jézus őt jobban szerette, hanem azt, hogy János tudatában volt ennek a szeretetnek. Nekünk is ezt kell tennünk.

Ha megkérdezed az embereket, hogy tudják-e, hogy Isten szereti őket, sokan azt fogják válaszolni: „Persze, hiszen Isten mindenkit szeret." Egy értelemben igazuk van, azonban mivel a megértésük korlátozott, nem látják, hogy mennyire személyes ez a szeretet. Ezt kell meglátnunk és megláttatnunk. Olyan ez, mint amikor nagyítót teszünk egy fűszál fölé. Ha elég hosszú időn keresztül a megfelelő szögben tartod a nagyítót, akkor a fűszál lángra kap. A nap sugarai azelőtt is simogatták, de egyenlően oszlott el a fény a körülötte lévő fűszálakon. A felnagyított, célzott, koncentrált napsugártól viszont lángra kapott.

Így kapjon lángra a te szíved is Isten szeretetének sugarától!

Paul White

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az õ népét, És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az õ gyermekének, Dávidnak házában, A mint szólott az õ szent prófétáinak szája által, kik eleitõl fogva voltak,”

Lukács 1:68-70

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások