Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.30 (10 Szavazaból)

Victor Hugo Nyomorultak című regényében, Jean Valjean az éjszakát Digne püspökének otthonában tölti. A püspök jóindulata és nagylelkűsége ellenére Valjean az éjszaka közepén felkel és ellopja tőle ezüst értékeit. A püspök felébred, és rajtakapja Valjean-t. Erre Valjean leüti őt, majd elmenekül.

A következő nap rendőrök hozzák vissza Valjean-t bilincsbe verve a parókiára. „Uram, ez az ember azt állítja, hogy ön adta neki az ezüst tárgyakat” – mondja méltatlankodva az egyik rendőr. „Természetesen én adtam neki” – válaszolja a püspök. „Valjean, miért nem vitted el a gyertyatartókat is? Legalább kétezer frankot érnek.” Majd Madame Gilo-hoz fordulva így szól: „Vigye oda, kérem, a gyertyatartókat Valjean-nak. Az uraknak pedig hozzon egy kis bort. Bizonyára megszomjaztak.”

Amikor a püspök egyedül marad Valjean-nal, a vállára teszi a kezét és mélyen a szemébe néz. Valjean teljesen össze van zavarodva. Érzelmeit visszafojtva, halkan megkérdi: „Miért tette ezt, Uram?”

A püspök így válaszol: „Jean Valjean, testvérem, te már nem tartozol az ördöghöz. Ezzel az ezüsttel megváltottam a lelkedet. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és most visszaadlak Istennek.” Valjean könnyekkel teli szemekkel, hitetlenkedve áll a pap előtt, és meg sem tud szólalni…

Kedves barátom, Isten eltörölte a bűneidet. Egyszerűen többé már nem léteznek. „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára” (Kolossé 2:14). "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1).

Mit tegyünk hát, ha elbukunk? Egyszerűen fogadjuk el a szeretetet és a megbocsátást, amit a mi Mennyei Főpapunk kínál nekünk. Krisztus hatékonyan elbánt a bűnnel. Ha megpróbáljuk magunkra venni a bűnöket, és magunk elbánni velük, az olyan, mintha azt sugallnánk, nekünk ki kell egészítenünk azt, amit Ő tett, hozzá kell tennünk valamit az Ő tökéletes munkájához.

Képzeld el, a püspök Jean Valjean-hoz intézett szavait kicsit átfogalmazva, mintha Jézus mondaná neked. „Te nem tartozol a gonoszhoz. A véremmel váltottalak meg. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és visszaadtalak Istennek.”

Lehet, hogy Jean Valjean-hoz hasonlóan szótlanul állsz az ámulattól. A kegyelem evangéliumának örömüzenete úgy hangozhat, mint ami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. De hidd csak el! Ne nézd le Krisztus keresztáldozatát azáltal, hogy továbbra is hordozod a bűneidet és a bűntudatot. Ne vesd el azt, amit tett érted azzal, hogy nem fogadod el örömmel és hálával az általa felkínált bűnbocsánatot.

Élj abban az örömteli szabadságban, amit csak azok élvezhetnek, akik megragadták a bűnbocsánatot. Ne hallgass a kárhoztató hangokra, amik megpróbálják befészkelni magukat a gondolataidba. Azonnal utasítsd el őket azáltal, hogy hálát adsz Jézusnak azért, amit a kereszten véghezvitt érted, és azért, hogy az Ő áldozata tökéletes és elégséges.

Steve McVey

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!”

5 Mózes 18:15

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások