Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.30 (10 Szavazaból)

Victor Hugo Nyomorultak című regényében, Jean Valjean az éjszakát Digne püspökének otthonában tölti. A püspök jóindulata és nagylelkűsége ellenére Valjean az éjszaka közepén felkel és ellopja tőle ezüst értékeit. A püspök felébred, és rajtakapja Valjean-t. Erre Valjean leüti őt, majd elmenekül.

A következő nap rendőrök hozzák vissza Valjean-t bilincsbe verve a parókiára. „Uram, ez az ember azt állítja, hogy ön adta neki az ezüst tárgyakat” – mondja méltatlankodva az egyik rendőr. „Természetesen én adtam neki” – válaszolja a püspök. „Valjean, miért nem vitted el a gyertyatartókat is? Legalább kétezer frankot érnek.” Majd Madame Gilo-hoz fordulva így szól: „Vigye oda, kérem, a gyertyatartókat Valjean-nak. Az uraknak pedig hozzon egy kis bort. Bizonyára megszomjaztak.”

Amikor a püspök egyedül marad Valjean-nal, a vállára teszi a kezét és mélyen a szemébe néz. Valjean teljesen össze van zavarodva. Érzelmeit visszafojtva, halkan megkérdi: „Miért tette ezt, Uram?”

A püspök így válaszol: „Jean Valjean, testvérem, te már nem tartozol az ördöghöz. Ezzel az ezüsttel megváltottam a lelkedet. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és most visszaadlak Istennek.” Valjean könnyekkel teli szemekkel, hitetlenkedve áll a pap előtt, és meg sem tud szólalni…

Kedves barátom, Isten eltörölte a bűneidet. Egyszerűen többé már nem léteznek. „Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára” (Kolossé 2:14). "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8:1).

Mit tegyünk hát, ha elbukunk? Egyszerűen fogadjuk el a szeretetet és a megbocsátást, amit a mi Mennyei Főpapunk kínál nekünk. Krisztus hatékonyan elbánt a bűnnel. Ha megpróbáljuk magunkra venni a bűnöket, és magunk elbánni velük, az olyan, mintha azt sugallnánk, nekünk ki kell egészítenünk azt, amit Ő tett, hozzá kell tennünk valamit az Ő tökéletes munkájához.

Képzeld el, a püspök Jean Valjean-hoz intézett szavait kicsit átfogalmazva, mintha Jézus mondaná neked. „Te nem tartozol a gonoszhoz. A véremmel váltottalak meg. Megváltottalak a félelemből és a gyűlöletből, és visszaadtalak Istennek.”

Lehet, hogy Jean Valjean-hoz hasonlóan szótlanul állsz az ámulattól. A kegyelem evangéliumának örömüzenete úgy hangozhat, mint ami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. De hidd csak el! Ne nézd le Krisztus keresztáldozatát azáltal, hogy továbbra is hordozod a bűneidet és a bűntudatot. Ne vesd el azt, amit tett érted azzal, hogy nem fogadod el örömmel és hálával az általa felkínált bűnbocsánatot.

Élj abban az örömteli szabadságban, amit csak azok élvezhetnek, akik megragadták a bűnbocsánatot. Ne hallgass a kárhoztató hangokra, amik megpróbálják befészkelni magukat a gondolataidba. Azonnal utasítsd el őket azáltal, hogy hálát adsz Jézusnak azért, amit a kereszten véghezvitt érted, és azért, hogy az Ő áldozata tökéletes és elégséges.

Steve McVey

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Please enable the javascript to submit this form

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“A szeretetben nincsen félelem; sõt a teljes szeretet kiûzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

1 János 4:18

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások