Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.75 (12 Szavazaból)

Mel Gibson Passió című filmje nagyon megérintett és felkavart. Egy mondat különösen is megfogott. A jelenetben Jézus a keresztet viszi a Via Dolorosa-n, gúnyolódó katonáktól és emberektől körülvéve.

Mindeközben édesanyja, Mária, kicsit távolabbról látja, amint fia összeroskad a kereszt súlya alatt. Eszébe jut, amikor Jézus még kisfiú volt, elesett és lehorzsolta a térdét. Mária odaszaladt, hogy felsegítse. „Itt vagyok” – mondta Jézusnak. Most, hogy elesett a keresztúton, anyai szeretetétől és ösztönétől vezérelve odafutott Hozzá. „Itt vagyok” – mondta, miközben könnyek áztatták az arcát. Jézus felemelte a fejét, anyjára nézett és így szólt: „Meglátod, mindent újjá teszek.”

„Mindent újjá teszek.” Milyen csodálatosan összefoglalja ez a mondat a kereszt lényegét. Jézus keresztje a forrása az ember és Isten közötti új dolgoknak. Ezek az új dolgok mind az Újszövetség részét képezik, ami Jézus vérének kiontása által lépett életbe. Nézzünk meg néhány dolgot, amit Jézus a halála által újjá tett:

Új identitás: Most már nem olyan bűnösök vagyunk, akik megpróbálják Isten jóindulatát elnyerni azáltal, hogy helyesen viselkednek. Szentek vagyunk, akik minden pillanatban igazként állnak Isten előtt, Krisztus keresztje miatt. Időnként vétkezünk, de Isten soha nem ítél el minket (Róma 8:1). Ő feltétel nélkül szeret, Krisztus keresztáldozata miatt. Keresztényként Isten gyermeke vagy, és soha semmi sem változtat ezen a tényen.

Új életmód: A kereszt megváltott minket a vallás által támasztott elvárásoktól. Érdekes, hogy a fő oka annak, hogy a vallási vezetők keresztre akarták feszíteni Jézust az volt, hogy a szemükben nem volt elég vallásos. A vallás mindig elvárja, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk azért, hogy megelégítsük Istent, és elnyerjük jóindulatát. Istennek a kereszten megnyilvánuló kegyelme leszögezi, hogy Ő nem vallásos életet kíván tőlünk, hanem egy bensőséges kapcsolatra vágyik velünk. Istent nem érdeklik a vallásos tevékenységeid. Őt csak te érdekled.

Új remény: A kereszt által felkínált remény, hogy eljön a Húsvét vasárnap… és el is jött. Jézus halála még csak a történet fele. A feltámadása a végső felvonása az örökkévalóság drámájának. Jézus feltámadásának a ténye új reményt ad nekünk. Reménységgel tölt el minket mind erre az életre vonatkozóan, mind pedig az örökkévalóságot illetően. Azért jött el Jézus a földre, hogy életet adjon nekünk (János 10:10). A bővelkedő élet mindenkinek az előjoga, aki bízik Benne.

A Passió egy bibliai szerelmi történet. Jézus annyira szeretett, hogy elhatározta, inkább meghal, minthogy nélküled éljen – és így is tett. Új életet adott neked. Táplálkozz ebből az életből minden nap. És amint így teszel, egyre inkább meg fogod látni, hogy Ő valóban mindent újjá tett.

Mindent újjá tesz

Steve McVey

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Please enable the javascript to submit this form

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekbõl kerestek engem.”

Jeremiás 29:11-13

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások