Friss gondolatok

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

Ajánlata számodra

„Én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet!” (János 10:10, EF)

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 4.75 (12 Szavazaból)

Mel Gibson Passió című filmje nagyon megérintett és felkavart. Egy mondat különösen is megfogott. A jelenetben Jézus a keresztet viszi a Via Dolorosa-n, gúnyolódó katonáktól és emberektől körülvéve.

Mindeközben édesanyja, Mária, kicsit távolabbról látja, amint fia összeroskad a kereszt súlya alatt. Eszébe jut, amikor Jézus még kisfiú volt, elesett és lehorzsolta a térdét. Mária odaszaladt, hogy felsegítse. „Itt vagyok” – mondta Jézusnak. Most, hogy elesett a keresztúton, anyai szeretetétől és ösztönétől vezérelve odafutott Hozzá. „Itt vagyok” – mondta, miközben könnyek áztatták az arcát. Jézus felemelte a fejét, anyjára nézett és így szólt: „Meglátod, mindent újjá teszek.”

„Mindent újjá teszek.” Milyen csodálatosan összefoglalja ez a mondat a kereszt lényegét. Jézus keresztje a forrása az ember és Isten közötti új dolgoknak. Ezek az új dolgok mind az Újszövetség részét képezik, ami Jézus vérének kiontása által lépett életbe. Nézzünk meg néhány dolgot, amit Jézus a halála által újjá tett:

Új identitás: Most már nem olyan bűnösök vagyunk, akik megpróbálják Isten jóindulatát elnyerni azáltal, hogy helyesen viselkednek. Szentek vagyunk, akik minden pillanatban igazként állnak Isten előtt, Krisztus keresztje miatt. Időnként vétkezünk, de Isten soha nem ítél el minket (Róma 8:1). Ő feltétel nélkül szeret, Krisztus keresztáldozata miatt. Keresztényként Isten gyermeke vagy, és soha semmi sem változtat ezen a tényen.

Új életmód: A kereszt megváltott minket a vallás által támasztott elvárásoktól. Érdekes, hogy a fő oka annak, hogy a vallási vezetők keresztre akarták feszíteni Jézust az volt, hogy a szemükben nem volt elég vallásos. A vallás mindig elvárja, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk azért, hogy megelégítsük Istent, és elnyerjük jóindulatát. Istennek a kereszten megnyilvánuló kegyelme leszögezi, hogy Ő nem vallásos életet kíván tőlünk, hanem egy bensőséges kapcsolatra vágyik velünk. Istent nem érdeklik a vallásos tevékenységeid. Őt csak te érdekled.

Új remény: A kereszt által felkínált remény, hogy eljön a Húsvét vasárnap… és el is jött. Jézus halála még csak a történet fele. A feltámadása a végső felvonása az örökkévalóság drámájának. Jézus feltámadásának a ténye új reményt ad nekünk. Reménységgel tölt el minket mind erre az életre vonatkozóan, mind pedig az örökkévalóságot illetően. Azért jött el Jézus a földre, hogy életet adjon nekünk (János 10:10). A bővelkedő élet mindenkinek az előjoga, aki bízik Benne.

A Passió egy bibliai szerelmi történet. Jézus annyira szeretett, hogy elhatározta, inkább meghal, minthogy nélküled éljen – és így is tett. Új életet adott neked. Táplálkozz ebből az életből minden nap. És amint így teszel, egyre inkább meg fogod látni, hogy Ő valóban mindent újjá tett.

Mindent újjá tesz

Steve McVey

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok!”

5 Mózes 18:15

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások