Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 3.88 (8 Szavazaból)

4,10 Ne vesd meg a kicsiny kezdet napját, mert az Úr örül a megkezdett munka láttán. (Zakariás - angol fordítás szerint)

Ha olyan vagy, mint én, akkor biztosan most is a közeledben van a tennivalók listája. Nem feltétlenül papírra leírva, lehet, hogy a fejedben cikáznak az elvégzendő feladatok körüli gondolatok. Úgy vettem észre, hogy annyira lefoglalnak minket a teendőinkkel kapcsolatos gondolatok, hogy kiszívják az energiánkat és teljesen lenyomnak minket.

Már nem is vagyunk képesek másra gondolni. Ezek a listák valószínűleg jó dolgokkal vannak tele, csak éppen az a baj velük, hogy elvonják a figyelmünket a legjobbtól, amit Isten tartogat a számunkra.

Istennek az a terve, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk. Az életben nem minden történik egyszerre. Nem azonnal teljesül be minden álmunk, vágyunk és valósulnak meg a céljaink, hanem apránként. Apránként növekszünk. A házasságunkat is lépésenként erősítjük. Ha fogyókúrázunk, fokozatosan veszítünk a súlyunkból. Az egészségünk is fokozatosan áll helyre. Az adósságunkból is mindig egy részt törlesztünk. Azt mondja a Biblia, hogy „Istennel minden lehetséges”, de vegyük észre, hogy nem úgy folytatódik ez az ige, hogy „Istennel minden azonnal történik.” Igen, olyan Istent szolgálunk, aki képes csodákat tenni, és várakozásunk van afelől, hogy a javunkra fog cselekedni, de a mi részünket is meg kell tennünk. A mi részünk pedig az, hogy hűségesek vagyunk. A Példabeszédek 12:24-ben azt olvassuk, hogy „a szorgalmasak uralkodni fognak.” A Zsidókhoz írt levél 6:12 azt mondja, hogy „hit és türelem által örököljük az ígéreteket.”

Isten mindnyájunkat arra akar tanítani, hogy éljünk kiegyensúlyozott életet. Tanuljuk meg az elménket nyugalomba helyezni, és lépjünk be az Ő békességébe. Az életben mindig csak a következő lépés az, amire összpontosítanunk kell. Hagyd, hogy Isten vezessen arra, amerre menned kell. Nem kell mindent ma megfejtened, kitalálnod, csak a következő lépést kell megtenned. Ne hagyd, hogy a sok tennivaló lenyomjon. Egyszerre mindig csak egy kis lépést tégy, és egyszerre majd azt veszed észre, hogy elérted a célodat és az álmaid beteljesültek.

Victoria Osteen

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Napi Ige


“És mikor felmegy vala Jézus Jeruzsálembe, útközben csupán a tizenkét tanítványt vévén magához, monda nékik: Ímé, felmegyünk Jeruzsálembe, és az embernek Fia átadatik a fõpapoknak és írástudóknak; és halálra kárhoztatják õt, És a pogányok kezébe adják õt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék; de harmadnap feltámad.”

Máté 20: 17-19

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Építő gondolatok

Új hozzászólások