Friss gondolatok

Isten alkalmassá teszi az alkalmatlant

„Megmenti életed a pusztulástól, szeretettel és irgalommal koronáz” (Zsoltárok 103:4, különböző fordítások alapján)

Bővebben ...

Lásd Istent jó Apaként

Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied.” (Lukács 15:11) A hit azt jelenti,…

Bővebben ...

Isteni gyengédség

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és…

Bővebben ...

Az Ő házának gazdagsága

„Megtöltesz minket házad kincseivel, jóságod folyóvizéből itatsz bennünket!” (Zsoltárok 36:8, EF) Egy szolga vonakodva imádkozik;…

Bővebben ...

Fiúság

A tékozló fiú története valójában elsősorban nem is a tékozló fiúról szól, hanem az apa…

Bővebben ...

Isten a gyermeked Atyja is

„Aki az Urat féli, annak erős oltalma van, fiainak is menedéke lesz az.” Példabeszédek 14:26…

Bővebben ...

Ne hagyd, hogy a sok tevékenység miatt kiégj!

„Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok.

Bővebben ...

Légy tudatában Krisztusban elfoglalt helyednek

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem…

Bővebben ...

Soha nem vagy egyedül, Isten mindig törődik veled.

„Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 1 Péter 5:7

Bővebben ...

A gyógyító ima lényege

Miközben felfedezzük azt a sok csodálatos módot, amin keresztül Jézus meggyógyítja a legbelsőbb valónkat, szem…

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (7 Szavazaból)

57,10 A sokféle mesterkedés elfárasztott, mégsem vallottad be, hogy hasztalan, hanem újból erőt gyűjtöttél, ezért nem betegedtél bele. (Ézsaiás 57)

Isten Ézsaiás prófétán keresztül szól választott népéhez, Izraelhez, amikor az minden erőfeszítést megtesz, hogy megbékítse magával az őt körülvevő ellenséget.

Tárgyalásokkal, ajándékokkal, megállapodásokkal és megvesztegetéssel próbálják távol tartani a támadó csapatokat.

Isten arra hívja Izraelt, vallja meg Neki, hogy elfáradt, elerőtlenedett. De ezt nem teszi, hanem ehelyett a saját maga erejéből próbálja megváltani, megmenteni magát.

Jézus a nyugalomról és a szomjúságról beszélt az embereknek: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!" (János 7:37) „Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok" (Máté 11:28, EF).

A farizeusok ezzel szemben azt követelték az emberektől, hogy vessék alá magukat a vallásos törvények és hagyományok állandóan növekvő terheinek. Még meg is büntették őket, ha botladoztak a teher alatt. Az embereket épp az ellenkező irányba vezették, mint ahol megtalálták volna a megváltást – ami egyszerűen azt jelentette volna, hogy beismerik gyengeségüket Istennek és azt, hogy erejük végéhez értek. Mindaddig, amíg a saját erejükben bíztak, nem tudtak Istenhez kiáltani és elvenni Tőle a megbocsátást, gyógyulást és helyreállítást.

Sok gyülekezet és egyház manapság is a bűntudatkeltés rendszerében működik. Amikor az emberek valódi közösség és nyugalom után kiáltanak, akkor megkérjük őket, hogy vállaljanak be még egy vasárnapi iskolát. Amikor majd összerogynak a terhek alatt, akkor az Írásokat idézve arra buzdítjuk őket, hogy szolgáljanak másokat. Vajon mi történne, ha a bűntudatkeltés rendszerét fél évig félretennénk? A legtöbb keresztény rendszer összeomlana, úgy ahogy ez meg is történt a farizeusok vallási rendszerével. Amikor Jézus a szomjúságról és a nyugalomról beszélt, akkor az ember szívének valódi vágyára mutatott rá.

„Nálam megnyugvást találtok" (Máté 11:28, EF).

„Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen" (Jelenések 21:6).

John Eldredge

Magyar fordítás: ahitatok.hu

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Please enable the javascript to submit this form

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl. Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Máté 22:37-39

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások