Friss gondolatok

Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy…

Bővebben ...

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (13 Szavazaból)

Számíts Isten jóindulatára

Isten a jóindulatában – meg nem érdemelt és ki nem érdemelhető jóságában – akar részesíteni téged. A Bibliában sok helyen találkozunk azzal, hogy Isten jóságosan bánt az övéivel, akkor miért ne tenné veled is? Tanulj meg bízni Isten irántad való jóindulatában. Meg fogsz lepődni, milyen izgalmas dolgok történnek, ha Isten Igéjét szólod ahelyett, hogy arról beszélsz, hogyan érzed magad.

Amikor Józseffel kegyetlenül elbántak a testvérei, és eladták rabszolgának, Isten mindenhol az Ő jóindulatát rendelte mellé és kedveltté, sikeressé tette, bármerre is járt. Élvezte Potifár jóindulatát, aki megbízta egész háza és vagyona igazgatásával. Elnyerte a börtönőr jóindulatát, amikor ártatlanul börtönbe került. A Fáraó jóindulatában olyannyira részesült, hogy a birodalom második leghatalmasabb emberévé tette Józsefet. Olyan sok emberrel találkozunk a Bibliában, akiket csodálunk Isten irántuk mutatott jósága miatt. Ott van például Ruth, Eszter, Dániel és Ábrahám, csak hogy néhányat említsünk. Állj ellent és utasítsd vissza a kétséget, ami azt mondja, hogy veled és a családoddal nem történhetnek jó dolgok; és határozottan számíts Isten jóindulatára! Kérd a szerető Mennyei Atyádat, hogy részesítsen természetfeletti, isteni jóindulatában, és naponta legyen várakozásod afelől, hogy ezt meg is látod.

„De én hiszem, hogy még, meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban!” Zsoltárok 27:13-14

Valld meg Isten Igéjét bizalommal:

„Légy erős és bátor…” Józsué 1:6

„Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.” 2 Sámuel 22:34

„Biztonságban leszel és bízni fogsz, mert van remény; igen, körülnézel és nyugodtan lefekszel.” Jób 11:18 – angolból fordítva

„Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek!” Zsoltárok 4:9

„Istenben, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!” Zsoltárok 56:5

Lásd magad, úgy, ahogy Isten lát, nem pedig úgy, ahogy a világ, sőt ahogy eddig magadat láttad. Istennek drága vagy, Ő teremtett téged édesanyád méhében. Nem a véletlen szüleménye vagy. Még ha a szüleid azt is mondták, hogy nem akartak téged, Isten mindig is akart; máskülönben nem lennél itt a földön. Értékes vagy, becses, tehetséges, és céllal vagy itt a földön. Isten azt mondja, hogy a neveden szólított és az Övé vagy.

„Ne félj, mert megváltottalak (váltságdíjat fizettem érted, hogy megváltsalak, ahelyett, hogy a fogságban hagytalak volna); neveden szólítottalak; az enyém vagy – így szól az Úr.” Ézsaiás 43:1 – angolból fordítva (AMP Bible)

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen!”

Lukács 1:30-33

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások