Friss gondolatok

Isten arca

Miért ment el Isten egészen a betlehemi jászolig? Miért ment el ilyen messzire? Azért, hogy…

Bővebben ...

Ő véghezviszi a tervét

Az első karácsony más volt, mint amiről Mária álmodozott? Igen. A meglepetés terhesség, a hirtelen…

Bővebben ...

Isten gyengéd szeretettel viseltet irántad

„hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.” (Efezusi 2:7)

Bővebben ...

Segítség a szükség idején

„Ha pedig Jézus a Főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya-Isten kegyelmének Trónjához!…

Bővebben ...

Új kezdet

Ugye nagyszerű lenne, ha mindig újra tudnánk kezdeni a dolgokat, ha szükséges. Ahelyett, hogy bent…

Bővebben ...

A szeretet mindig védelmez

„Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.” (1 Mózes 3:21)…

Bővebben ...

Tettrekész együttérzés

„Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá: "Ne sírj!"” (Lukács 7:13)…

Bővebben ...

Isten dicsősége a teljes életet élő ember

„Isten dicsősége a teljes életet élő ember.” (Szent Iréneusz) Amikor először bukkantam rá erre az…

Bővebben ...

Isten tolmácsa

Amíg Brazíliában éltünk, előfordult, hogy tolmácsolnom kellett, amikor vendégelőadó érkezett. A hallgatóság előtt állt az…

Bővebben ...

Égj, de ne égj ki

„Ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek! Ne legyetek ostobák, hanem bölcsek!” Efezusi 5:15

Bővebben ...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pontszám 5.00 (16 Szavazaból)

Van valami vonzó a „bűntudat nélkül" kifejezésben. A fogyókúrák megengedik, hogy egy héten egyszer csalónapot tarts, azaz bűntudat nélkül ehess, amit akarsz. Az internet tele van receptekkel, amik bűntudat nélkül fogyasztható nassolnivalókat és desszerteket kínálnak.

Nagyon tetszik nekünk a bűntudat nélküliség gondolata még ha az csak egy pillanatig is tart.

Bűntudat nélkül

Hadd osszak meg veled egy jó hírt: hívőként Krisztusban, bűntudat nélküli életed lehet. Talán ez úgy hangzik, mint ami túl jó ahhoz, hogy igaz legyen, de az az igazság, hogy Jézus egyszer s mindenkorra elbánt a bűn kérdéssel. Abban a pillanatban, amikor újjászülettél, Isten a bűnnel együtt a bűntudatot is eltávolította. Nem Isten akarata számodra, hogy úgy éld az életed, hogy folyton a múlt hibáira nézel. Jézus azért halt meg, hogy örömteli, győztes életet élhess, pozitív várakozásban a jövődet illetően.

Nagyon tetszenek a Zsidók 8:12 szavai: „Mert megbocsátom gonoszságaikat, és bűneikre többé nem emlékezem" (EF). Micsoda erőteljes ígéret! Isten úgy döntött, hogy nem emlékszik többé a bűneidre.

Elég szomorú azonban, hogy a múlt bukásai sok keresztényt visszatartanak. Úgy látom, hogy ez a probléma igen gyakori a Krisztus Testében. Az ellenség gyakran olyan érzéseket használ, mint a félelem, a bizonytalanság és a bűntudat, hogy visszatartson minket attól a bővelkedő élettől, amire Krisztusban teremttettünk.

Sok éven keresztül küszködtem a bűntudat problémájával. Mindig ott sündörgött körülöttem, emlékeztetve a bukásaimra és hibáimra. Szerettem Istent, azt is tudtam, hogy megbocsátotta a bűneimet, de mégis a bűntudat terhe alatt éltem, ami megrabolta az energiámat. Az elmém ilyen gondolatokkal volt tele: „Nem tetted meg..." „Nem vagy..." „Nem kellett volna..." „Már megint ezt csináltad..." „Soha nem fogsz..." (Ismerősen hangzanak?)

Ahogy Isten Igéjét tanulmányoztam, egyre inkább láttam, hogy nem kell bedőlnöm ezeknek a hazugságoknak. Új teremtésként Krisztusban, az Ő drága vére megtisztított a bűntől, és új szívet és új vágyat helyezett belém, hogy ne akarjak többé bűnben élni (2 Korinthus 5:17, Róma 6:2).

Isten a „Nem tetted meg..."-et  „Még mindig megteheted"-re cseréli.

Isten nem azt mondja „Nem vagy...", hanem azt mondja, ki vagy Krisztusban.

Isten nem mondja „Már megint ezt csináltad...", hanem azt mondja „Megint megbocsátok".

Isten a „Soha nem fogsz..."-ot a „Mindenre képes vagy Krisztusban"-ra cseréli.

Mindezek az ígéretek igazak rád, mert Jézus áldozata új életet adott neked Benne. Az Ő igazságát a mi hamisságunkra cserélte. Ézsaiás ezt így mondja: „Bár bűneitek vérpirosak, mégis hófehérek lesztek, vétkeitek tűzvörösek, mégis fehérré lesztek, mint a tiszta gyapjú!" (1:18, EF)

Bármilyen hibát is követtél el, bármin is mész éppen keresztül, Ő már tud róla, és nagyon szeret. Vadonatújjá lettünk Őbenne – tiszták, szentek, igazak.

Amikor rájössz, hogy Isten mit mond rólad, és egyetértesz Vele, akkor a bűntudat és a kárhoztatás a múlté lesznek.

Krisztusban megbocsátott, elfogadott és jóváhagyott vagy. Élvezd a bűntudat nélküli életet, amit Jézus hozott el neked!

Joyce Meyer

Magyar fordítás: ahitatok.hu

A Karácsony üzenete

A Karácsony valódi üzenete

Részlet
Lukács evangéliumából
Lk. 2:1-20.

Feliratkozás

E-mail értesítés a legújabb írásokról.

Feliratkozás után, biztonsági okokból egy megerősítő e-mailt küldünk, a véglegesítéshez szükséges információkkal! Ha nem kapna megerősítő e-mailt, kérjük ellenőrizze spam fiókját, vagy írjon nekünk a Kapcsolat menüponton keresztül. Az egy hónapnál régebbi, nem véglegesített feliratkozásokat töröljük.

Napi Ige


“És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az õ nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az õ atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az õ királyságának vége nem lészen!”

Lukács 1:30-33

Áhítatok.hu QR-kód

Áhítatok.hu

Keresés a Bibliában

Bibliavers pl: János 3:16 vagy a keresett szó.A Facebookon

Új hozzászólások